Αποτύπωμα

Αποτύπωμα

Όνομα και διεύθυνση

Robert Bosch S.A.

Eρχείας 37

194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Georg Wahl του Peter, Πρόεδρος

Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Philipp Christoph Grieninger του Friedrich Karl, Μέλος

Θέρμανσης

e-mail: info@buderus.gr

τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701410

Καταχωρήσεις μητρώου

Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών