Politica de confidențialitate

Bosch Thermotechnik GmbH (denumită în continuare „Bosch TT", respectiv „noi" sau „nouă") își exprimă bucuria pentru accesarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de internet, precum și a aplicațiilor mobile (denumite împreună și „oferta online") și pentru interesul manifestat de dumneavoastră față de compania și produsele noastre.

Bosch TT respectă sfera dumneavoastră privată

Protecția sferei dumneavoastră private la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ținem cont în procesele noastre comerciale. Prelucrăm datele personale colectate la accesarea de către dumneavoastră a ofertelor online în mod confidențial și numai în conformitate cu prevederile legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor constituie parte integrantă a politicii companiei noastre.

Persoana responsabilă

Calitatea de responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este deținută de către Bosch TT; excepțiile sunt explicate în prezenta politică de confidențialitate.

Datele noastre de contact sunt:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, de exemplu, numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, datele contractuale, contabile și de decontare, care reprezintă o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, procesăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele IP) numai dacă există un temei legal în acest sens sau dacă v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu ca parte a unei înregistrări.

Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

  • Datele de comunicare (de exemplu nume, telefon, e-mail, adresă)

Obiectivele de prelucrare și temeiurile legale

Noi și furnizorii de servicii mandatați de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare:

  • Furnizarea acestei oferte online (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interes legitim din partea noastră cu privire la marketingul direct, cât timp acest demers se realizează cu respectarea cerințelor legilor privind protecția datelor și în materia concurenței).

  • Pentru identificarea defecțiunilor și din considerente de securitate (temeiuri legale: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interes legitim în eliminarea defecțiunilor și garantarea securității ofertelor noastre).

  • Publicitate proprie și în raport cu terții, precum și studii de piață și măsurarea impactului, în limita permisă legal sau în măsura în care ne-ați exprimat acordul dumneavoastră. (Temei legal: articolul 6 alineatul 1 punctul 1 litera a, litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal pentru marketingul direct, în măsura în care acest demers se realizează în conformitate cu cerințele legale privind protecția datelor și concurența. În măsura în care este obligatoriu din punct de vedere legal, se realizează o contactare în scopuri publicitare numai cu acordul dumneavoastră prealabil).

  • Susținerea și apărarea drepturilor noastre (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, interes legitim din partea noastră în afirmarea și apărarea drepturilor noastre).

Copii

Această ofertă online nu este destinată copiilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Transferul de date

Transferul de date către alte persoane responsabile

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise de noi altor persoane responsabile numai dacă acest demers este necesar pentru executarea contractului, dacă este deținut de către noi sau de către terț un interes legitim cu privire la transmitere sau dacă există acordul dumneavoastră în acest sens. Detalii privind temeiurile legale pot fi consultate în secțiunea Scopurile prelucrării și temeiuri legale. Calitatea de terți poate fi deținută și de către alte companii din cadrul grupului Bosch. În măsura în care datele sunt transmise terțelor părți pe baza unui interes legitim, acest aspect este explicat în prezenta politică de confidențialitate.

În mod suplimentar, datele pot fi transferate către alte persoane responsabile, în măsura în care această obligație ne revine în temeiul prevederilor legale sau a dispozițiilor executorii ale autorităților, respectiv instanțelor.

Furnizor de servicii (general)

Mandatăm furnizori externi de servicii cu sarcini precum serviciile de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, efectuarea plăților, programarea, găzduirea de date și serviciile de acordare de asistență telefonică. Am selectat cu atenție acești furnizori de servicii și îi monitorizăm în mod periodic, în special în ceea ce privește gestionarea atentă și stocarea datelor înregistrate de către aceștia. Toți furnizorii de servicii sunt obligați de noi să respecte confidențialitatea și cerințele legale. Furnizorii de servicii pot fi reprezentați și de alte companii din cadrul grupului Bosch.

Comunicarea către destinatari din afara SEE

De asemenea, dispunem de posibilitatea de a transmite date cu caracter personal și către destinatari cu sediul în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În acest caz, ne vom asigura, înainte de transmitere, că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu în baza unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene pentru țara respectivă sau în baza adoptării așa-numitelor clauze contractuale standard UE cu destinatarul) sau beneficiază de acordul dumneavoastră cu privire la transmitere.

Puteți obține din partea noastră o imagine de ansamblu a destinatarilor din statele terțe și o copie a reglementărilor convenite în mod concret pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să utilizați informațiile necesare în acest sens din secțiunea Contact.

Durata de stocare; perioade de păstrare

În principiu, stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât acest demers este necesar pentru a furniza oferta noastră online și serviciile asociate, respectiv avem un interes legitim pentru stocarea ulterioară (de exemplu putem dispune de un interes legitim pentru marketingul poștal și după executarea unui contract ). Ulterior ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le păstrăm pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu în baza termenelor fiscale și comerciale de arhivare ne revine obligația de a păstra pentru o anumită perioadă de timp documente, de exemplu contracte și facturi).

Utilizarea de cookie-uri

În contextul punerii la dispoziție a ofertei noastre online, pot fi utilizate cookie-uri și mecanisme de tracking.

Cookie-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, care pot fi stocate pe terminalul dumneavoastră când accesați o ofertă online.

Tracking este posibil folosind tehnologii diferite. Efectuăm prelucrarea informațiilor în special în contextul tehnologiei pixelilor, respectiv al analizei fișierului Log.

Categorii

Distingem între cookie-uri care sunt obligatorii pentru funcțiile tehnice ale ofertei online și acele cookie-uri și mecanisme de tracking care nu sunt obligatorii pentru funcția tehnică a ofertelor online.

Utilizarea ofertei online este posibilă în general fără cookie-uri care nu urmăresc scopuri tehnice.

Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic avem în vedere cookie-urile în lipsa cărora nu poate fi garantată furnizarea tehnică a ofertei online. Acestea includ, de exemplu cookie-urile care stochează date pentru a asigura redarea fără probleme a conținuturilor video, respectiv audio.

Aceste cookie-uri vor fi șterse după finalizarea accesării dumneavoastră.

Cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic și mecanisme de tracking

Utilizăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking numai dacă ne-ați exprimat acordul dumneavoastră prealabil. Clasificăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking în două subcategorii:

Cookie-uri de confort

Aceste cookie-uri facilitează utilizarea și permit în acest mod o navigare confortabilă prin oferta noastră online, de exemplu setările dumneavoastră de limbă pot fi stocate în aceste cookie-uri.

Cookie-urile de marketing și mecanismele de tracking

Informații generale

Utilizarea cookie-urilor de marketing și a mecanismelor de tracking ne permite nouă și partenerilor noștri să vă prezentăm oferte bazate pe interesele dumneavoastră, în urma unei analize a comportamentului dumneavoastră de utilizare:

  • Statistică: Prin utilizarea instrumentelor statistice evaluăm, de exemplu, numărul accesărilor dumneavoastră de pagină.

  • Conversion Tracking: Partenerii noștri în domeniul conversion tracking plasează un cookie pe computerul dumneavoastră ("conversion cookie"), în măsura în care ați ajuns pe pagina noastră în baza unui anunț al partenerului respectiv. De regulă, aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile. Dacă accesați anumite pagini ale noastre și în măsura în care cookie-ul nu a expirat încă, noi și respectivul partener în domeniul conversion tracking putem recunoaște că un anumit utilizator a selectat anunțul și a fost redirecționat astfel către pagina noastră de internet. Informațiile colectate utilizând cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie și pentru a înregistra numărul total de utilizatori care au selectat anunțul respectiv și au fost redirecționați către o pagină etichetată cu un Conversion-Tracking-Tag.

Vă rugăm să aveți în vedere că, atunci când utilizați instrumentele, este posibilă transmiterea datelor dumneavoastră către destinatari din afara SEE, state care nu dispun de un nivel adecvat de protecție a datelor conform Regulamentului general privind protecția datelor (de exemplu SUA). Pentru detalii în acest sens, consultați următoarea descriere a instrumentelor individuale de marketing.

  • Google Analytics Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA Funcție: analiza comportamentului utilizatorilor (accesări de pagini, număr de vizitatori și accesări, descărcări), UX-Testing

Gestionarea cookie-urilor și a mecanismelor de tracking

În browser și/sau în setările noastre privind sfera privată vă puteți gestiona setările cookie-ului și ale mecanismelor de tracking:

Atenție: setările efectuate de dumneavoastră se referă numai la browserul pe care îl utilizați.

Dezactivarea tuturor cookie-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie, vă rugăm să accesați setările browserului dumneavoastră și să dezactivați cookie-urile. Vă rugăm să aveți în vedere că, în acest mod, poate fi afectată funcționalitatea paginii de internet.

Gestionarea setărilor dumneavoastră cu privire la cookie-urile care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic și la mecanismele de tracking

Când accesați paginile noastre de internet, vi se va cere într-un cookie-layer să vă exprimați consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor de confort și a cookie-urilor de marketing, respectiv a mecanismelor de tracking. În setările noastre privind sfera privată dispuneți de posibilitatea de revocare a consimțămintelor acordate anterior, cu efect pentru viitor, sau de exprimare a consimțământului dumneavoastră la o dată ulterioară.

Link-uri externe

Oferta noastră online poate conține linkuri către pagini de internet ale terților - furnizori care nu sunt afiliați companiei noastre. După ce selectați link-ul, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării eventualelor date cu caracter personal transmise terților prin selectarea link-ului (de exemplu adresa IP sau adresa URL a paginii pe care se află linkul), deoarece comportamentul terților nu este supus controlului exercitat de noi. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

Securitate

Angajații noștri și furnizorii de servicii mandatați de noi sunt obligați să respecte confidențialitatea și prevederile din legile aplicabile privind protecția datelor.

Vom adopta toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și pentru a proteja datele dumneavoastră gestionate de noi în special împotriva riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau dezvăluire, respectiv accesare neautorizată. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

Drepturile utilizatorilor

Vă rugăm să utilizați informațiile din secțiunea Contact pentru a valorifica drepturile dumneavoastră. În acest context, vă rugăm să asigurați o identificare fără echivoc a persoanei dumneavoastră.

Drept de informare și comunicare:

Sunteți autorizat să ne solicitați o confirmare din care să rezulte dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În caz afirmativ, dispuneți de posibilitatea de a invoca un drept la informare cu privire la informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în asociere cu dumneavoastră.

Drept de corectare și ștergere:

Ne puteți solicita corectarea datelor incorecte și - în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale –completarea sau ștergerea datele.

Acest regim nu se aplică datelor solicitate în scopuri de decontare și gestiune contabilă sau care sunt supuse obligației legale de arhivare. Dacă nu este necesar accesul la astfel de date, prelucrarea acestora va fi restricționată (a se vedea mai jos).

Limitarea prelucrării:

În măsura în care sunt respectate cerințele legale, ne puteți solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Opoziția față de prelucrarea datelor în cazul temeiului legal „interes legitim":

De asemenea, aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor de către noi, cu condiția ca acest interes legitim să se bazeze pe temeiul legal. Vom sista în acest caz prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care - în conformitate cu cerințele legale – putem dovedi motive legitime imperative susceptibile de protecție pentru o prelucrare ulterioară, care prevalează în raport cu dumneavoastră.

Opoziția față de marketingul direct:

În plus, puteți formula în orice moment obiecție împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare și pentru elaborarea asociată a profilului („opoziție în domeniul publicitar"). Vă rugăm să aveți în vedere că, din motive de natură organizațională, este posibil să existe o suprapunere între opoziția dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră într-o campanie în curs.

Revocarea consimțământului:

Dacă ne-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment, cu efect pentru viitor. Nu este afectată de această prevedere legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare.

Portabilitatea datelor:

În mod suplimentar, dispuneți de dreptul de a recepționa datele furnizate de dumneavoastră într-un format structurat, uzual și ușor de citit în format electronic, respectiv - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - să solicitați transmiterea datelor către un terț.

Dreptul de a formula contestații la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul să depuneți o contestație la o autoritate competentă în domeniul protecției datelor. În acest sens vă puteți adresa autorității de protecție a datelor competentă pentru domiciliul, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorității de protecție a datelor responsabile pentru noi. Aceasta este:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și confidențialitate în măsura în care acest demers este necesar ca urmare a evoluției tehnice. În aceste cazuri, vom ajusta în mod corespunzător și politica noastră de confidențialitate. Din acest motiv, vă rugăm să țineți cont de versiunea actuală a politicii noastre de confidențialitate.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră și posibilități de contact

Dacă doriți să ne contactați, puteți lua legătura cu noi la adresa indicată în secțiunea „Responsabil".

Pentru a valorifica drepturile dumneavoastră de persoană vizată sau dacă doriți să ne semnalați o încălcare a confidențialității, vă rugăm să selectați aici .

De asemenea, ne puteți contacta și la următoarea adresă de e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Responsabil pentru protecția datelor din concern:

Responsabilul cu protecția datelor, securitatea informațiilor și protecția datelor (C/ISP), Robert Bosch GmbH, căsuța poștală 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germania.