Często zadawane pytania (FAQ)

Dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Logamatic TC100

Kliknij na poniższe kategorie, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znalazłeś tu swojego pytania, skontaktuj się z nami.

Informacje ogólne

Dowiedz się więcej

Serwis i wsparcie

Dowiedz się więcej

Mobilne akcesoria / połączenia

Dowiedz się więcej

Logamatic TC100 jest dostępny w kolorze czarnym.

Na zawsze. Ustawienia są przechowywane w samym urządzeniu Logamatic TC100. Poza tym podczas ponownego podłączenia regulatora połączy się on z serwerem internetowym firmy Buderus i pobierze właściwą datę i czas.

W przypadku przerwy w zasilaniu:

 • Zasilacz nie podaje napięcia, a urządzenie grzewcze jest wyłączane.
 • Logamatic TC100 zapamiętuje ustawienia.
 • Gdy zasilanie zostanie przywrócone, regulator uruchomi się ponownie, aktualny czas zostanie pobrany z serwera internetowego, a urządzenie uruchomi się ponownie zgodnie z programem czasowym.

Nie, automatycznych aktualizacji nie można wyłączyć. Regulator automatycznie wyszukuje aktualizacje na serwerze. Aktualizacje są instalowane automatycznie. Regulator aktualizuje się, aby można było korzystać z wszelkich usprawnień przewidzianych dla produktu.

Nie, Logamatic TC100 jest sprzedawany wraz z bezpłatną MyMode. Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne funkcje i można ją pobrać App Store lub Google Play.

Tak, jest to możliwe. Wystarczy określić nową lokalizację w aplikacji. Można również przywrócić nastawę fabryczną regulatora Logamatic TC100, naciskając spinaczem przycisk resetu, ale w takim przypadku utracone zostaną wszystkie aktualne programy czasowe. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aby wykonać dobry pomiar referencyjny, zdecydowanie zalecamy zastosowanie skalibrowanego termometru. Lokalny instalator może pomóc w wykonaniu pomiaru. W razie potrzeby można skalibrować Logamatic TC100 z poziomu aplikacji.

Zastosowanie i obsługa

Aby sprawdzić, czy kocioł obsługuje funkcję dezynfekcji termicznej, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktować się z instalatorem. Jeśli ta funkcja jest dostępna, zostanie pokazana w aplikacji Mymode (w menu nastaw ciepłej wody c.w.u.).

Tak, Logamatic TC100 jest regulatorem modulującym. Urządzenia grzewcze z modulacją w połączeniu z regulatorem modulującym to najbardziej wydajne instalacje ogrzewcze, w których regulacja temperatury przebiega w najbardziej efektywny sposób. Uwaga: Jeżeli Logamatic TC100 zostanie podłączony do urządzenia regulowanego dwustawnie (zał./wył.) za pośrednictwem adaptera Logamatic TC100, instalacja ogrzewcza nie będzie podlegała modulacji.

Jeśli zastosowany zostanie adapter, możliwe jest również sterowanie urządzeniami grzewczymi zał./wył. Tak samo obsługiwane są również urządzenia sieci ciepłowniczej (zał./wył.).

Nie, Logamatic TC100 łączy się wyłącznie poprzez Wi-Fi, dlatego konieczny jest dostęp do sieci bezprzewodowej.

 • Logamatic TC100 jest kompatybilny z urządzeniami EMS i EMS Plus marki Buderus. You can find here a compatibility overview.
 • Jeśli zastosowany zostanie adapter regulator Logamatic TC100 jest również kompatybilny z urządzeniami używającymi protokołu OpenTherm oraz z urządzeniami z interfejsem zał./wył. (w zakresie 18-230Vac).

Logamatic TC100 obsługuje następujące typy urządzeń:

 • kotły Buderus z modulacją (urządzenia EMS plus, EMS 2);
 • starsze kotły Buderus (urządzenia iRT).

A ponadto z adapterem:

(uwaga: niezbędne jest dodatkowe gniazdo zasilania):

 • wszystkie urządzenia OpenTherm (Buderus lub innych marek).
 • wszystkie urządzenia zał./wył. (Buderus lub innych marek).
 • wszystkie urządzenia sieci ciepłowniczej (zał.-wył.)

Uwaga:
Funkcje obsługiwane przez Logamatic TC100 mogą się różnić w zależności od typu urządzenia. Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania (FAQ).

Jeszcze nie. Wyposażenie Logamatic TC100 w otwarty interfejs do systemów Smart Home jest planowane. Będzie on dostępny w późniejszym czasie.

Być może korzystasz ze starszego modelu kotła Buderus. W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie dodatkowego adaptera Logamatic TC100. Możliwe jest, że w przeszłości w kotle został zainstalowany moduł komunikacyjny RCC, umożliwiający współpracę kotła z termostatem. Logamatic TC100 jest niekompatybilny z tym modułem; w pierwszej kolejności należy go wymontować.

Jeśli kotły Buderus HRC 26/30/35/42 są wyposażone w moduł OTM1, urządzenie komunikuje się przy pomocy protokołu OpenTherm.

Dozwolone jest podłączenie tylko jednego regulatora Logamatic TC100 do urządzenia grzewczego. Aby regulować temperaturę w różnych pomieszczeniach w domu, można zainstalować inteligentne termostaty grzejnikowe Logamatic TC100 na każdym grzejniku, a następnie regulować ich temperaturę za pomocą MyMode.

Jeśli Logamatic TC100 jest podłączony do kotła Buderus, rezystor przyłączeniowy nie jest wymagany. Jeśli Logamatic TC100 jest podłączony do kotła OpenTherm, należy zapoznać się z instrukcją montażu danego kotła OpenTherm.

Adapter Logamatic TC100

Domyślnie regulator Logamatic TC100 jest przeznaczony do współpracy z kotłami Buderus (urządzenia EMS lub EMS2). Adapter Logamatic TC100 umożliwia współpracę regulatora Logamatic TC100z urządzeniami innych producentów. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie jest kompatybilne z regulatorem Logamatic TC100 , należy wykorzystać nasze narzędzie sprawdzające (PDF 0.2 MB) .

Wyświetlacz

Ekran dotykowy regulatora ma kształt koła. Po dotknięciu ekranu w obszarze poza kołem i przesunięciu palca do jego wnętrza regulator nie wykrywa ruchu.

Czujnik ruchu i wyświetlacz

Nie, to jest niemożliwe. Wyświetlacz włącza się automatycznie, jeśli coś lub ktoś znajduje się w promieniu 0,5 do 1 metra od regulatora i wyłącza się po 5 minutach od wykrycia ruchu.

„Wykrywanie bliskości obiektu“ można wyłączyć w menu „Ustawienia - Regulator“. Jeśli przed urządzeniem Logamatic TC100 znajduje się powierzchnia lustrzana, „wykrywanie bliskości obiektu“ nie będzie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję „wykrywanie bliskości obiektu“.

Należy sprawdzić ustawienia w aplikacji. Być może wykrywanie bliskości obiektu zostało wyłączone. Może to zdarzyć się również wtedy, gdy Logamatic TC100 zostanie zainstalowany przed powierzchniami lustrzanymi. Ustawienia czujnika zbliżania mogą być również zmieniane z poziomu MyMode.

OpenTherm

Domyślnie Logamatic TC100 może być stosowany z kotłami Buderus z protokołem EMS lub EMS2 i kotłami Buderus wyposażonymi w panel sterowania HT3. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest adapter, dzięki któremu regulator Logamatic TC100 jest kompatybilny z:

 • starszymi urządzeniami Buderus
 • wszystkimi kotłami (innych producentów) OpenTherm;
 • wszystkimi instalacjami ogrzewczymi (innych producentów) z regulacją dwustawną zał./wył. (kotłami i sieciami ciepłowniczymi).

MyMode

Najniższa temperatura, którą można nastawić, wynosi 5°C. Również urządzenia grzewcze Buderus są wyposażone w ochronę przed zamarzaniem.

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z internetu. Lokalizacja użytkownika jest określana przy pierwszej konfiguracji MyMode z wykorzystaniem wbudowanego kreatora. Jej współrzędne są stosowane do określania lokalnej temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest wykorzystywana przez funkcję regulatora pogodowego. Jest ona również wyświetlana w menu Nastawy Ogrzewania.

To, czy informacja ta jest dostępna dla Logamatic TC100, zależy od typu urządzenia grzewczego.

MyMode jest dostępna w kilku językach. Aby korzystać z aplikacji w wybranym języku, należy zmienić ustawienia językowe na smartfonie.

Regulator pogodowy

Logamatic TC100 jest dostępny w wielu krajach na całym świecie i jeśli jest sprzedawany w danym kraju, powinien działać. Jednak w zależności od przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju, korzystanie z niego może być niedozwolone. Skontaktuj się z naszą firmą, wykorzystując formularz kontaktowy .

Tak i jest on bardzo łatwy w konfiguracji, ponieważ nie ma konieczności instalacji czujnika temperatury zewnętrznej. Logamatic TC100 pobiera temperaturę zewnętrzną z serwisu internetowego, a parametry związane z programem regulatora pogodowego można łatwo ustawić w aplikacji Mymode, w menu Nastawy Ogrzewania.

Uwaga
Instalacja musi być odpowiednia dla Regulatora pogodowego. Grzejniki powinny być wyposażone w zawory termostatyczne.

Tak, może współpracować z czujnikiem zewnętrznym kompatybilnym z EMS. Jeśli zainstalowano i podłączono czujnik zewnętrzny kompatybilny z EMS, wykrywane przez niego wartości są wyświetlane. Jeśli nie podłączono czujnika zewnętrznego, Logamatic TC100 wykorzystuje lokalną temperaturę zewnętrzną pobieraną z internetu.

Nie. Prawidłowo zainstalowany program Regulatora pogodowego zapewnia użytkownikowi wyższy poziom komfortu. W tym programie temperatura zasilania jest zależna od temperatury zewnętrznej. Jeśli zostanie wybrany, wszystkie pomieszczenia w domu będą ogrzewane. Program regulatora pokojowego ogrzewa pomieszczenie wiodące w zależności od temperatury, jaka w nim panuje. To zwykle przekłada się na niższe koszty.

Korzystanie z programu Regulatora pogodowego w instalacji z inteligentnymi termostatami grzejników zapewnia bardziej wydajne ogrzewanie pomieszczeń, ponieważ można zdefiniować indywidualny program czasowy dla każdego pomieszczenia, dzięki czemu będą one ogrzewane tylko wtedy, gdy są użytkowane.

Ustawienia Regulatora pogodowego mogą być zmieniane w menu Nastawy Ogrzewania w MyMode.

Funkcja „kominek“ umożliwia ogrzewanie pomieszczeń innych niż pomieszczenie wiodące w czasie, gdy używany jest kominek. Jeżeli używany jest kominek, należy włączyć funkcję „kominek“ w aplikacji. Program regulatora pokojowego tymczasowo przełączy się na program regulatora pogodowego, który w przypadku gdy czujnik zewnętrzny nie został podłączony, pobierze temperaturę zewnętrzną z internetu. Funkcja „kominek“ wykorzystuje domyślną temperaturę zasilania. Jeśli okaże się, że nie we wszystkich pomieszczeniach temperatura ma żądaną wartość, należy skonsultować się z instalatorem.

Można wybrać jedną z 4 opcji: 0, 1, 2, 3

 • Brak (0)
 • Niski (1)
 • Średni (2)
 • Wysoki (3)

Najłatwiej jest to wyjaśnić na przykładzie;

Krzywa grzewcza jest nastawiona na:

 • Typ ogrzewania: Grzejniki
 • Punkt początkowy krzywej: 25°C
 • Punkt końcowy krzywej: 80°C
 • Wpływ temperatury w pomieszczeniu: Wysoki (3°C)

W programie czasowym zaprogramowany/aktywny jest następujący punkt przełączania; Pobudka o 7:00 rano = 20°C.

Załóżmy, że MyMode mierzy rano temperaturę 16°C, w tej sytuacji krzywa grzewcza jest przesuwana równolegle do góry. Przesunięcie jest obliczane w następujący sposób:

 • (Wartość zadana programu czasowego = zmierzona temperatura w pomieszczeniu) x wpływ temperatury pomieszczenia (20°C – 16°C) x 3°C = +12°C (temperatura wody zasilającej).

Ponieważ temperatura mierzona w pomieszczeniu wzrasta, przesunięcie równoległe się zmniejsza. Gdy zmierzona temperatura osiągnie 20°C, krzywa grzewcza nie jest już przesuwana równolegle ponieważ: (20°C – 20°C) x 3°C = 0.

Ustawienia

Pomiar temperatury wykonywany przez Logamatic TC100 można skalibrować w ustawieniach MyMode. Wartość może być regulowana zarówno w górę, jak i w dół. Można zwiększyć lub zmniejszyć wyświetlaną temperaturę, regulując temperaturę w aplikacji w zakresie 2°C, przy czym krok wynosi 0,5°C.

Program czasowy

Urządzenie mobilne użytkownika jest podłączone do routera za pomocą Wi-Fi. W przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane, Logamatic TC100 będzie wykorzystywał czas z urządzenia mobilnego. Aby umożliwić synchronizację, należy otworzyć MyMode. Program czasowy będzie w dalszym ciągu działał prawidłowo.

Logamatic TC100 posiada domyślny program czasowy. Po resecie do nastawy fabrycznej domyślny program czasowy będzie ponownie aktywny. Można go zmienić stosownie do potrzeb w MyMode.

Dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 6 czasów przełączania dla c.o.

Program czasowy/Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)

Nie, temperatura c.w.u. może być ustawiana wyłącznie w kotle Buderus. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła.

Tak, urządzenia z natychmiastowym podgrzewaniem wody wytworzą ciepłą wodę również w ciągu nocy. W ten sposób kocioł oszczędza energię. Po odkręceniu kranu przygotowanie c.w.u. trwa dłużej, ponieważ w trybie ECO funkcja podgrzewania jest wyłączona. Oznacza to, że w ciągu nocy c.w.u. jest dostępna, ale z nieco dłuższym czasem oczekiwania.

Tryb automatyczny c.w.u. to tryb, w którym c.w.u. jest podgrzewana zgodnie z programem czasowym dla c.w.u. Dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 4 czasy przełączania dla c.w.u.

Optymalny start/Samouczenie

Tak, jest to możliwe. ‘Optymalny start’ jest aktywowany domyślnie. Żądana temperatura jest wtedy osiągana w czasie ustawionym w programie czasowym. W razie potrzeby można wyłączyć tę funkcję.

Menu – Programy – Ogrzewanie – Optymalny start w MyMode.

 • Nie działa: ‘Optymalny start’ jest aktywowany domyślnie. Można wyłączyć/włączyć tę funkcję: Menu – Programy – Ogrzewanie – Optymalny start w MyMode.
 • Nie działa prawidłowo: należy skontaktować się z instalatorem w celu sprawdzenia, czy instalacja została prawidłowo skonfigurowana po stronie wodnej.
 • Logamatic TC100 został niedawno zainstalowany. Regulator musi się nauczyć, jaki jest optymalny czas startu.

Informacje dotyczące logowania

Podczas pierwszego uruchomienia pierwszy użytkownik wybiera hasło do Logamatic TC100. Jeśli hasło zostanie zapomniane i nie można uzyskać dostępu do MyMode poprzez aplikację, to należy zresetować Logamatic TC100 (Uwaga: wszystkie ustawienia zostaną utracone!). Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zresetować MyMode, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dane uwierzytelniające – numer seryjny i kod dostępu – są niezbędne do uzyskania dostępu do regulatora Logamatic TC100 za pomocą urządzeń mobilnych. Na nalepce znajdującej się na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi znajdują się dane uwierzytelniające w postaci (alfa)numerycznej i w formie kodu QR. Dane uwierzytelniające w postaci (alfa)numerycznej znajdują się również z tyłu obudowy regulatora Logamatic TC100. Wprowadź dane uwierzytelniające, używając skanera kodów QR na ekranie połączenia MyMode lub wpisz kod alfanumeryczny.

Smartfon i platforma

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Urządzenie z systemem Android nie spełnia minimalnej specyfikacji.

Jeśli dostęp do smartfona nie był zabezpieczony, w przypadku, gdy w MyMode zostało aktywowane 'Automatyczne logowanie', ktoś inny może obsługiwać regulator. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, nie należy stosować ‘Automatycznego logowania’. W przypadku utraty smartfona z ograniczonymi zabezpieczeniami można zresetować hasło regulatora na innym połączonym z nim urządzeniu. Jeśli używany jest tylko jeden smartfon lub tablet, można przywrócić nastawę fabryczną na regulatorze Logamatic TC100 za pomocą spinacza do papieru (patrz pełna instrukcja instalacji i obsługi).

Połączenie

Za granicą

Tak, będzie działała bez żadnych problemów.

Tak, ale musi zostać spełnionych wiele warunków zależnych od kraju, w którym domek się znajduje.

Warunki techniczne:

 • Urządzenie grzewcze musi być kompatybilne.
 • Musi być dostępne połączenie Wi-Fi.

Z technicznego punktu widzenia regulator Logamatic TC100 może działać właściwie, ale zakup kotła w kraju zamieszkania i jego instalacja za granicą może być niedozwolona ze względu na przepisy obowiązujące w miejscu instalacji.

 • Informacje dotyczące temperatury zewnętrznej przesyłane do Logamatic TC100 dotyczą wyłącznie lokalizacji w kraju zamieszkania użytkownika. W związku z tym nie można zagwarantować, że za granicą temperatura pobierana z internetu do programu regulatora pogodowego będzie prawidłowa. Aby być pewnym, że temperatura zewnętrzna wykorzystywana w programie jest prawidłowa, należy zainstalować przewodowy czujnik zewnętrzny. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją instalacji danego kotła.

Aplikacja Mymode określa strefę czasową w oparciu o wskazaną lokalizację regulatora. Nową strefę czasowa można ustawić, zmieniając lokalizację.

Sieć

Nie, nie jest to konieczne podczas obsługi ręcznej. Natomiast do obsługi za pomocą urządzenia mobilnego jest to niezbędne. Wyjaśnienie, dlaczego obowiązuje ta zasada, jest następujące;

 • Instalator instaluje nowe urządzenie grzewcze i podłącza do niego regulator Logamatic TC100. Może on ustawić kocioł na obsługę ręczną bez połączenia Wi-Fi. Instalacja jest wtedy gotowa do pracy. Prosto i podobnie jak w przypadku innych termostatów.
 • Jeśli użytkownik wróci do domu wieczorem, może samodzielnie skonfigurować Logamatic TC100 w następujący sposób:
  • Wprowadź kod sieci Wi-Fi na regulatorze Logamatic TC100.
  • Pobierz MyMode ze sklepu AppStore/Google Play.
  • MyMode pomoże uruchomić produkt przy pomocy wbudowanego w nią kreatora.
  • Wprowadź dane uwierzytelniające do MyMode, skanując kod QR znajdujący się na naklejce na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi.
  • Ustaw własne hasło do MyMode.

Logamatic TC100 jest teraz gotowy do użytku!

Należy postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną lub skontaktować się z nami

 • Czy wpisane zostały poprawne dane logowania Logamatic TC100?
 • Czy w MyMode wprowadzone zostało prawidłowe hasło? Jeśli hasło jest nieprawidłowe, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Czy regulator Logamatic TC100 jest połączony z siecią Wi-Fi?
 • Czy możliwy jest dostęp do internetu poprzez sieć Wi-Fi?
 • Wykonaj miękki reset: zdejmij regulator Logamatic TC100 z płytki podstawowej, odczekaj 10 s i załóż go ponownie.
 • Adres IP w routerze przypisany do regulatora Logamatic TC100 jest nieprawidłowy. Zaloguj się na router, np. używając adresu http://192.168.1.1, i wprowadź nazwę użytkownika i hasło (znajdujące się na naklejce na routerze). Zresetuj oprogramowanie routera. Przypisany zostanie nowy adres IP.

Nie, regulator Logamatic TC100 będzie w dalszym ciągu pracował. Jeśli nie będzie dostępu do internetu, nie będzie pobierany z niego czas. Jeśli synchronizacja nie będzie możliwa przez dłuższy czas, program czasowy może wykazywać odchylenia. W takim przypadku zalecane jest uruchomienie aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wówczas regulator Logamatic TC100 zsynchronizuje czas z urządzeniem mobilnym.

Jeśli sygnał Wi-Fi routera nie jest wystarczająco silny, aby podłączyć Logamatic TC100, można go wzmocnić za pomocą wzmacniacza Wi-Fi. Jest to standardowe urządzenie dostępne na rynku.

Router

 • Dostępne i włączone DHCP
 • Szyfrowanie WEP-128, WPA lub WPA2
 • SSID nieukryte

Uwaga
Niektóre routery posiadają opcję wyłączania się w określonych przedziałach czasowych (na przykład w nocy). Oczywiście w tym czasie nie będzie aktywne połączenie z regulatorem Logamatic TC100.

Krok 1: Zdemontuj poprzednio używany router.

Krok 2: Zamontuj nowy router i podłącz go do zasilania 230 V.

Krok 3: Wykonaj miękki reset: zdejmij regulator Logamatic TC100 z płytki podstawowej.

Krok 4: Odczekaj 10 sekund.

Krok 5: Załóż regulator Logamatic TC100 na płytkę podstawową.

Krok 6: Na ekranie wyświetlane jest:

 • połączony z Twoim urządzeniem
 • Wyświetlane są wszystkie odnalezione sieci Wi-Fi.
  • Wybierz właściwą sieć Wi-Fi.
  • Naciśnij OK.
  • Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona hasłem, wprowadź hasło.
  • Potwierdź hasło, naciskając OK.
  • połączony z siecią Wi-Fi
 • połączony z serwerem Buderus XMPP

Regulator Logamatic TC100 jest gotowy do użytku.

Niektóre routery mają funkcję ukrycia sieci (SSID). To sprawia, że sieć jest niewidoczna. Aby połączyć się z routerem, funkcja ukrycia sieci musi zostać czasowo wyłączona na routerze. Nazwa sieci pojawi się na liście. Teraz można wybrać właściwą sieć Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi funkcja ukrycia sieci może zostać ponownie aktywowana.

Adres MAC (MAC address) znajduje się na naklejce, na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi. Adres MAC jest adresem Logamatic TC100 używanym w protokole TCP/IP, którego używa regulator Logamatic TC100 do komunikacji z routerem i serwerem.

Zgodnie ze standardowymi wytycznymi istnieją 2 znaki, których nie można używać w hasłach. Są to znaki „$“ i „!“. Niektóre routery na rynku nie są zgodne z tą dyrektywą. Dlatego Logamatic TC100 wykracza poza dyrektywę i obsługuje „!“ w hasłach.

Wykonane testy nie wykazały problemów.

Uwaga
Niektóre wzmacniacze/repeatery Wi-Fi wyłączają się podczas określonych przedziałów czasowych, a więc w tych okresach sygnał Wi-Fi jest niedostępny. Niektóre routery również mają tę funkcję.

Logamatic TC100 nie pracuje na częstotliwości 5 GHz. Jednak takie routery zwykle oferują możliwość pracy z normalną częstotliwością 2,4 GHz, ponieważ wiele urządzeń Wi-Fi działa z częstotliwością 2,4 GHz.

W rozwiązaniu problemu mogą pomóc następujące ustawienia:

 • Ustaw kanał Wi-Fi na ostatnio używany kanał (w celu zeskanowania obszaru pobierz bezpłatną aplikację ‘Wi-Fi Analyser’ ze sklepu Google Play)
 • Dezaktywuj hotspoty
 • Włącz DHCP
 • Wybierz szyfrowanie WPA2/PSK
 • Ustaw SSID jako widoczny
 • Dodaj adres MAC jako zaufanego urządzenia na routerze
 • Otwórz porty 5222 i 5223. Jeśli za pomocą smartfona, który łączy się z tą samą siecią Wi-Fi, można wysyłać wiadomości WhatsApp, oznacza to, że porty te są otwarte i nie będą powodować problemów.
 • Wyłącz router na przynajmniej 5 minut w celu zresetowania go
 • Zresetuj router, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 • Odblokować protokół ICMP w przypadku stosowania routerów UBEE Ziggo? Jeżeli przyczyną problemów z komunikacją jest router UBEE, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 • Otworzyć port 5580?

Najlepszymi kanałami Wi-Fi są kanały 1, 6 lub 11, ponieważ nie nakładają się one, jeśli istnieje wiele sieci bezprzewodowych. W takim przypadku wybrać kanał, który jest najmniej używany w najsilniejszych sieciach. Otrzymujemy pozytywne opinie od użytkowników, którzy zmienili kanał Wi-Fi. Zwykle kanały są automatycznie ustawiane na 1 lub 13. Często warto zmienić kanał na 5 lub 6, dzięki czemu cała sieć będzie szybsza i bardziej stabilna.

Można spróbować wykonać następujące ustawienia:

 • Ustaw kanał Wi-Fi na wolny kanał z zakresu 1-11 (Logamatic TC100 nie rozpoznaje kanałów wyższych niż 11) (Niektóre urządzenia, takie jak Xperia Box, posiadają więcej niż 11 kanałów);
 • Wybierz szyfrowanie hasła WPA2/PSK
 • Wybierz 802.11 b/g/n przy 2.4 GHz;
 • Jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, zresetuj router do ustawień fabrycznych w celu zresetowania powyższych wartości.

Informacje ogólne dotyczące prywatności

Jedną z zalet Logamatic TC100 jest to, że dane nie są przechowywane w chmurze. Wszystkie dane przechowywane są na regulatorze Logamatic TC100. Jeśli Logamatic TC100 zostanie zdjęty z płytki podstawowej, wszystkie dane znajdują się w ręku użytkownika. Tak więc wszyscy uprawnieni użytkownicy są właścicielami danych dotyczących kotła. Jeśli używane są dodatkowe usługi (np. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo), informacje są widoczne również dla osób trzecich.

Z poziomu MyMode można zezwolić instalatorowi na przeglądanie danych regulatora przez określony czas i może on zmienić ustawienia, jeśli to konieczne. W każdej chwili można zablokować dostęp z zewnątrz ze skutkiem natychmiastowym.

Każdy może zmieniać ustawienia na regulatorze. MyMode wyświetla wszystkie aktualne ustawienia regulatora.

Zapoznaj się z najnowszą wersją tutaj.

Buderus przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do rejestracji produktu w celu udzielenia gwarancji, przeprowadzania czynności związanych z gwarancją i konserwacją oraz wykonywania prac serwisowych.

Wszystkie dane wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego produktu są przechowywane lokalnie w samym produkcie. Podczas korzystania z aplikacji wszystkie dane przechowywane są na urządzeniu mobilnym użytkownika. Wyłącznie użytkownik może przeglądać i zmieniać dane, autoryzując się za pomocą swojego osobistego kodu dostępu.

Buderus nie ma dostępu do Twoich informacji

Buderus może sprawdzić, czy produkt został podłączony do internetu, ale nie ma możliwości uzyskania dostępu do informacji użytkownika. W razie konieczności użytkownik może nadać firmie Buderus tymczasowe uprawnienia umożliwiające dostęp do swojego produktu. Dostęp tymczasowy można odwołać w dowolnym momencie, blokując go z poziomu aplikacji.

Po zmianie hasła należy powiadomić wszystkich innych użytkowników Logamatic TC100 i przekazać im nowe hasło.

Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania produktu są wykonywane automatycznie. Wszystkie dane wymagane przez produkt w celu przeprowadzenia aktualizacji będą przesyłane w formie zaszyfrowanej. Do koordynacji i wysyłania danych wykorzystywany jest bezpieczny serwer.

Informacje o pogodzie pobierane są z Weather Company (IBM) .

Uwaga
Korzystając z tego produktu po zakupie (oraz poprzez zainstalowanie i korzystanie z aplikacji), użytkownik potwierdza, że akceptuje te informacje. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przechowywania i wykorzystywania swoich danych osobowych w sposób opisany powyżej, musi powiadomić o tym firmę Buderus w formie pisemnej. W takim przypadku usuniemy przechowywane dane dotyczące użytkownika.

Wszelkie dane przechowywane są lokalnie w regulatorze Logamatic TC100.

Użytkownicy tworzą konto Buderus tylko raz w celu rejestrowania na nim wszystkich produktów Buderus. Dodatkowe usługi, takie jak połączenia stron trzecich (np. IFTTT), również mogą być wykorzystywane.

Przesyłane dane są szyfrowane, co oznacza, że nie można w łatwy sposób włamać się do systemu.

Serwis i wsparcie

Wsparcie – Informacje ogólne

Przybliżony pobór mocy regulatora Logamatic TC100 (przy wyłączonym wyświetlaczu) wynosi 0,5 W.

Nie ma możliwości dalszego sterowania kotłem i dlatego ogrzewanie nie działa. W przypadku wystąpienia mrozu pewne funkcje ogrzewania są włączane, ponieważ każdy kocioł Buderus posiada ochronę przed zamarzaniem. Funkcja ochrony przed zamarzaniem powoduje włączenie kotła przy temperaturze wody w kotle wynoszącej 7°C i wyłączenie przy temperaturze wody w kotle wynoszącej 17°C.

Instalacja jako całość nie jest zabezpieczona przed zamarzaniem. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że grzejnik lub część rury może zamarznąć, należy ustawić przełącznik pompy kotła w pozycji 2.

Skradziony regulator musi zostać wymieniony.

Prawdopodobnie jest podłączony moduł RCC, który był wymagany w poprzednim termostacie.

Wsparcie – Temperatura

 • Wykonać kalibrację
 • Niewłaściwa regulacja
 • Wbudowane grzejniki/kurtyny powietrzne
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Krzywa uczenia bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu. ‘Optymalny start’ wciąż wymaga uczenia się. Po pierwszym tygodniu duże różnice temperatur są już uśrednione

Prawdopodobne przyczyny:

 • Czy szczeliny w samym regulatorze są zanieczyszczone?
 • Czy przez skrzynkę przyłączeniową przepływa powietrze?
 • Czy na Logamatic TC100 oddziałuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne?
 • Czy są jakieś źródła ciepła, które mogą zakłócać pracę Logamatic TC100?
 • Czy Logamatic TC100 został przykryty?

Trwa modulacja w kotle. Urządzenie pracuje przy niskim obciążeniu i wtedy osiąga najwyższą wydajność. Taniej jest nie wyłączać palnika, niż uruchamiać go od nowa za każdym razem. Optymalny start jest aktywny. Na regulatorze wyświetlany jest symbol płomienia. Kocioł wytwarza ciepło w celu osiągnięcia wymaganej temperatury, nastawionej w programie czasowym.

Tak, jest to możliwe. Można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę pokazywaną w aplikacji o 2°C, przy czym krok wynosi 0,5°C.

Wsparcie – Gwarancja

Domyślny okres gwarancyjny dla błędów wynikających z winy producenta wynosi 2 lata. Buderus gwarantuje, że dostarczane towary są zgodne ze standardowymi wymaganiami i normami.

Jeśli problem dotyczy regulatora Logamatic TC100, a jest on w okresie gwarancyjnym, to za rozwiązanie problemu w regulatorze nie zostanie pobrana opłata.

Jeśli usterka zostanie usunięta w kotle, to naliczona będzie opłata zgodnie z warunkami gwarancji podanymi na karcie gwarancyjnej, ponieważ urządzenie jest starsze niż 2 lata.

Wsparcie – eUsługi

Jeśli wprowadzone zostały dane instalatora (nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu itp.), wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres jego skrzynki odbiorczej.

Wiadomość zawiera następujące informacje (patrz poniższy szablon):

Szanowni Państwo (Nazwa_firmy, Nazwisko_instalatora)

Wystąpił problem z moim urządzeniem:

Typ urządzenia: Typ urządzenia

Stan urządzenia: Stan urządzenia wraz z kodami usterek

Zgłoszenie dotyczące konserwacji urządzenia:

Opis reklamacji: Opis problemu przygotowany przez użytkownika

Proszę o kontakt w celu umówienia wizyty.

Z poważaniem,

Ta wiadomość została utworzona i przesłana automatycznie przez Logamatic TC100.

Akcesoria - Smart Watch

Współpraca z urządzeniami typu Smart Watch (z systemami iOS i Android) zostanie wdrożona w późniejszym terminie.

IFTTT to usługa w Internecie, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej, a także za pośrednictwem aplikacji IFTTT. Zostanie utworzony odrębny kanał IFTTT (if this, then that). Wersja obejmująca tę funkcję jest planowana do wdrożenia w późniejszym terminie.

Amazon Echo jest jednym z najpopularniejszych, przyjaznych dla użytkownika asystentów językowych. Podłączenie Logamatic TC100 do tego rodzaju asystentów będzie możliwe w późniejszym terminie.

Inteligentny termostat grzejnikowy - Elektroniczny termostatyczny zawór grzejnikowy (ETRV)

Jeśli używane są inteligentne termostaty grzejnikowe Buderus (Smart Radiator) w połączeniu z grzejnikami niskotemperaturowymi, należy nastawić wysoką temperaturę zadaną, tak aby zawory nie zamykały się podczas wysokich temperatur w pomieszczeniach. Maksymalna temperatura zadana dla inteligentnych termostatów grzejnikowych marki Buderus (Smart Radiator) wynosi 30°C.