Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Termeni și condiții de utilizare a Buderus Logamatic TC100

Ultima versiune: (10.2019)

Acestea sunt Termenii și condițiile de utilizare a Logamatic TC100 („Condițiile”).

Articolul 1 – Definiții

Bosch Thermotechnik GmbH („Buderus”) oferă: software ce poate fi descărcat pe smartphone-ul, tableta, smartwatch-ul Clientului („Aplicația Logamatic TC100 “My mode””), un portal web cu informații detaliate despre produsele Logamatic TC100, inclusiv manuale și videoclipuri cu instrucțiuni („Site-ul web Logamatic TC100”), servicii accesibile prin Aplicația Logamatic TC100 “My mode” și Site-ul web Logamatic TC100 („Servicii Logamatic TC100”), pentru utilizare cu termostatul inteligent furnizat de Buderus („Logamatic TC100”), constând în versiunea sa actuală din hardware („Produsul”) și firmware preinstalat („firmware Logamatic TC100”).

Logamatic TC100 este un termostat inteligent cu diverse funcții cu ajutorul căruia Clientul poate controla un sistem de încălzire, ventilație și aer condiționat („sistem HVAC”) și vizualiza și gestiona nivelurile de consum de energie.

Termenul „Client” se referă în prezentele Condiții la orice persoană sau entitate care accesează sau utilizează Logamatic TC100 și elementele asociate, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Termenul „Accesorii” din prezentele Condiții se referă la produse ce pot fi conectate și operate împreună cu Logamatic TC100. Accesoriile constau în produse oferite de Buderus.

Termenul „Produse ale terților” din prezentele Condiții se referă la un produs sau servicii furnizate de o terță parte, ce pot fi conectate la și utilizate împreună cu Logamatic TC100. Produsele terților nu sunt furnizate de Buderus.

Termenul „Date de autentificare Logamatic TC100” din prezentele Condiții se referă la datele de autentificare necesare pentru conectarea Serviciilor Logamatic TC100 sau a Produselor terților la Logamatic TC100.

Termenul „Serviciile de control al limbajului“ se referă la dispozitive și software pentru controlul produselor Bosch Thermotechnik prin intermediul unor asistenți de vorbire, servicii de mesagerie și soluții similare oferite pentru controlul Bosch Thermotechnik regulatoare, termostate și încălzitoare.

Articolul 2 – Aplicabilitate

Prin accesarea sau utilizarea Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, a Site-ului web Logamatic TC100 și/sau a Serviciilor Logamatic TC100, Clientul este de acord cu prezentele Condiții. Dacă Clientul nu este de acord cu Condițiile, atunci nu va putea să utilizeze Logamatic TC100 în combinație cu Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100, Serviciile Logamatic TC100 și Produsele terților.

Achiziția Logamatic TC100 face obiectul condițiilor de garanție Buderus (disponibile pe Site-ul web Logamatic TC100, www.Buderus-Logamatic TC100.com ) și poate fi supusă termenilor și condițiilor specifice de vânzare.

În cazul Accesoriilor și Produselor terților, se pot aplica termeni și condiții suplimentare ce cuprind prevederi specifice referitoare la aceste Accesorii și Produse ale terților relevante.

Niciun caz de nevalabilitate a uneia sau mai multor prevederi ale Condițiilor nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

Articolul 3 – Drept de utilizare și acces

Buderus îi acordă Clientului drept neexclusiv, netransferabil de acces și utilizare a Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 (fără drept de sublicențiere). Buderus păstrează în permanență dreptul de proprietate asupra Aplicației, Site-ului web și Serviciilor Logamatic TC100. Orice altă utilizare a Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor în alte scopuri în afară de cele pentru care au fost puse la dispoziție (inclusiv colectarea datelor sau alte interacțiuni referitoare la date, furnizarea de servicii către terți) este interzisă, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres de către Buderus.

Clientul nu va asista sau ajuta la acțiuni de inginerie inversă, decompilare, modificare sau derivare a oricăror produse sau funcții derivate din Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Clientul se va asigura că hardware-ul și configurarea mediului de operare (sistem de operare, sisteme compatibile și dispozitive inteligente, acces la internet și disponibilitate printr-o rețea Wi-Fi permanentă și stabilă etc.) pentru utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 sunt cele specificate de Buderus și în conformitate cu informațiile disponibile pe Site-ul web Logamatic TC100 și în manualul Logamatic TC100.

Fără a aduce atingere prevederilor referitoare la confidențialitate, în cazul în care datele Clientului nu sunt deținute de Buderus, fiecare Client acordă Buderus în mod automat și fără alte formalități dreptul nelimitat, neexclusiv, transferabil, universal și cu titlu gratuit de a utiliza în orice scop toate datele sau alte elemente generate sau utilizate de către Logamatic TC100, Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Disponibilitatea Logamatic TC100 în materie de vânzare, asistență și acces la Accesorii, Aplicație, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 este limitată la țările prezentate pe Site-ul web Logamatic TC100 („Țările”). Clientul acceptă că accesul și utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 pot să fie indisponibile, restricționate sau limitate în afara Țărilor. Clientul va fi responsabil și răspunzător pentru respectarea legislației relevante din țara în care Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 sunt accesate sau utilizate.

Buderus nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru daune sau pierderi cauzate de accesarea sau utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 în afara uneia dintre Țări.

Clientul va exonera de răspundere Buderus pentru consecințele oricărei încălcări a prezentelor Condiții de către acesta.

Articolul 4 – Cerințe de sistem

Clientul va fi responsabil să se asigure că toate cerințele de sistem sunt disponibile și configurate corect așa cum sunt specificate în manualul Logamatic TC100 și în Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100. Printre altele, la locul instalării trebuie să fie disponibile o conexiune de internet în bandă largă suficientă și o rețea Wi-Fi funcțională ce comunică cu Logamatic TC100.

Clientul va confirma că există un dispozitiv mobil disponibil și compatibil cu cerințele sistemului pentru accesarea și utilizarea adecvate ale Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100. Este posibil ca anumite Servicii Logamatic TC100 să necesite acces și la funcții suplimentare ale dispozitivului mobil (de exemplu, locație GPS pentru geolocalizarea Serviciilor Logamatic TC100 etc.). Aceste cerințe sunt descrise și sunt disponibile pe Site-ul web Logamatic TC100.

Articolul 5 – Monitorizarea energiei

Datele colectate de Logamatic TC100 și de Aplicația Logamatic TC100 “My mode” referitoare la carburant (gaz, motorină …) și/sau consumul de energie electrică al aparatului sunt strict orientative și nu sunt garantate în niciun fel de Buderus. Consumul efectiv de gaz și energie electrică poate varia în funcție de Client și de mediu. Nu se pot deriva drepturi ca urmare a posibilelor deviații (în sens ascendent sau descendent).

Clientul nu va utiliza datele despre consum disponibile în Logamatic TC100 și în Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 pentru contestarea facturile de electricitate de la un furnizor de energie sau administrator de rețea sau ca măsurare alternativă la măsurătorile contorului de energie.

Economiile de energie potențiale derivate din utilizarea Logamatic TC100 sau a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 depind de mai mulți factori de mediu pentru care Buderus nu își asumă răspunderea. Clientul este de acord să nu solicite niciun tip de compensații de la Buderus în cazul în care nu obține economiile preconizate.

Articolul 6 – Responsabilitatea pentru acces

Clientul este responsabil să se asigure că doar Clientul și/sau persoanele pe care acesta le-a autorizat au acces și/sau utilizează Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode” și Serviciile Logamatic TC100. Clientul va păstra în permanență confidențialitatea Datelor de autentificare Logamatic TC100. În cazul în care Clientul are vreo suspiciune că părți terțe neautorizate au sau vor avea cunoștință despre Datele de autentificare Logamatic TC100 sau dacă acesta are informații privind orice acces sau utilizare ilegal(ă), necorespunzător(oare), necontractual(ă) sau neautorizat(ă) privind Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 sau Serviciile Logamatic TC100, Buderus trebuie informată imediat. Lista persoanelor de contact ale Buderus este disponibilă pe Site-ul web Logamatic TC100.

Clientul își va asuma pe deplin răspunderea pentru orice utilizare și/sau altă activitate în legătură cu Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode” sau Serviciile Logamatic TC100 desfășurată(e) cu ajutorul Datelor de autentificare Logamatic TC100.

Clientul este responsabil pentru orice pierderi cauzate de utilizarea neautorizată de către terți, cu excepția cazurilor în care acesta nu poartă nicio vină.

Articolul 7 – Produse ale terților

Buderus îi poate oferi Clientului posibilitatea de a conecta Logamatic TC100 la unul sau mai multe Produse ale terților pe care Buderus nu le deține sau nu le controlează. Utilizarea Produselor terților de către Client este guvernată de condițiile de utilizare sau politicile de confidențialitate ale părții respective. Buderus încurajează Clientul să citească termenii și condițiile și politica de confidențialitate aplicabile în cazul utilizării Produselor terților înainte de conectarea acestora la Logamatic TC100.

De asemenea, înainte de conectarea Logamatic TC100 la un Produs al terților sau mai multe, Clientul acceptă să se înregistreze pentru un cont de utilizator („Cont Buderus”), fie în Aplicația Logamatic TC100 “My mode” sau pe Site-ul web Logamatic TC100 și să furnizeze toate informațiile necesare, integral și corect, așa cum sunt solicitate în procesul de înregistrare. Dacă astfel de informații se modifică în timpul relației de utilizator, Clientul va modifica datele imediat. Contul Buderus este gestionat și administrat de Buderus.

Clientul poate decide să conecteze Logamatic TC100 la un Produs al terților sau mai multe și poate revoca în orice moment o astfel de conexiune. După revocarea accesului, Produsul terților nu va mai putea fi utilizat împreună cu Logamatic TC100, Aplicația Logamatic TC100 “My mode” și Serviciile Logamatic TC100.

Clientul este de acord să partajeze datele necesare pentru a permite conectarea Logamatic TC100 la Produsele terților. Aceste date pot include datele cu caracter personal ale Clientului și Datele de autentificare Logamatic TC100.

După partajarea datelor menționate mai sus cu partea terță, acestea vor fi protejate de politica de confidențialitate a terțului și nu se vor mai afla sub incidența declarației de confidențialitate a Buderus.

Clientul acceptă faptul că Buderus nu oferă nicio garanție privind utilizarea Produselor terților împreună cu Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100. Utilizarea Produselor terților se face pe răspunderea și riscul Clientului și se supune condițiilor utilizate de părțile terțe respective. Buderus nu este responsabilă pentru utilizarea de către Client a Produselor terților și este exclusă, astfel, orice răspundere pentru daune cauzate de utilizarea Produselor terților.

Clientul va contacta direct furnizorul Produselor terților, cu excepția cazului în care Buderus asigură asistență pentru produsul respectiv, referitor la orice întrebări despre acesta sau dacă există o problemă la operarea Produselor terților.

Articolul 8 – Language Control Services

Limbajul Control Services permite Clientului să își îndeplinească funcțiile esențiale ale sistemului de control al încălzirii cu comenzi vocale simple sau mesaje, în care domeniul de aplicare al funcțiilor variază în funcție de respectiva limbă a Serviciul de control. Prin instalarea sau înregistrarea unui serviciu de control al limbii respective și conectarea acestui serviciu de control în altă limbă la un control facil., Clientul este de acord cu acesti Termeni. În cazul în care Clientul nu este de acord cu acești termeni, clientul nu poate utiliza respectiva limbă a Serviciului de control.

Utilizarea respectivului limbaj al Serviciului de Control este garantat pentru termenii Easy Control in conformitate cu acesti termini și poate fi reziliat de oricare dintre părți, în orice moment, fără notificare. Clientul poate anula utilizarea unui serviciu de control în altă limbă prin dezinstalarea sau deconectarea respectivei limbi a Serviciului de control. După terminarea serviciului de control Limba, utilizarea serviciului respectiv de control Limba nu mai este posibilă. Toate celelalte servicii furnizate în cadrul acestor Termeni rămân neafectate.

Nu există nici un drept de disponibilitate neîntreruptă sau timp de răspuns specific sau de comportament pentru acest serviciu de control în altă limbă, chiar dacă Buderus depune toate eforturile pentru a se asigura că disponibilitatea este posibil neîntreruptă . Nu există nici o garanție că accesul sau utilizarea respectivei limbi a Serviciul de control nu va fi întreruptă sau afectată de lucrări de întreținere, dezvoltări ulterioare sau alte întreruperi.

Clienții au dreptul de utilizare limitat la accesul la serviciul respectiv de control Limba precum și la utilizarea, în conformitate cu acești termeni.

Este interzisă orice acțiune care ar putea afecta funcționarea respectivului limbaj de control al serviciului și a serviciilor asociate, în special, pentru a supraîncărca sistemele noastre excesiv. Contribuțiile clientului pot avea continut care sa nu încalce legislația în vigoare sau pe cea a bunelor moravuri. În plus, Clientul permite operatorului să modifice contribuțiile sale, în cazul în care încalcă regulile menționate mai sus sau sunt susceptibile de a provoca daune operatorului sau a unei terțe părți. Este interzisă deținerea unui alt serviciu de control al limbajului de comunicare cu respectiva limbă a Serviciului de control. Orice acțiune interzisă poate duce la excluderea imediată a Clientului cu privire la orice utilizare a serviciilor de control de limbaj. În cazul în care Clientul are cunoștință de orice contract abuziv, sau de o încălcare ilegala sau de altă natura sau de utilizare neautorizată a serviciilor de control în altă limbă, acesta poate contacta Bosch Thermotechnik GmbH pentru a raporta această utilizare neautorizată.

În timp ce Clientul comunica cu Serviciul de control limbaj, acesta salvează mesajele introduse sau anunțate de către Client. Prin crearea sau înregistrarea mesajelor pentru serviciul de control limbaj, Clientul acordă Bosch Thermotechnik GmbH dreptul liber de a utiliza aceste contribuții în contextul serviciilor de control limbaj și de a publica și reproduce în orice formă. Acest drept de utilizare nu este limitat în timp sau loc. Datele personale ale clientilor nu vor fi publicate. Dreptul de utilizare în conformitate cu prezenta secțiune trebuie să rămână în vigoare, chiar și după terminarea contractului.

Răspunsurile și declarațiile date de Serviciul de Control limbaj sunt protejate prin drepturi de autor. Reproducerea, copierea, stocarea sau recuperarea acestor declarații sau utilizarea în orice alt sistem de limbaj Serviciu de control sau un expert este interzisă fără acordul scris al Buderus.

Articolul 9 – Actualizări

Buderus poate efectua actualizări de software ( „Actualizări“) ale Logamatic TC100 Firmware și de Logamatic TC100 App, Logamatic TC100 Website și Logamatic TC100 Services și Accesorii pentru a crea produse și a îmbunătățiri servicii. Aceste actualizări se limitează la cele care în mod obiectiv nu prezintă un dezavantaj în ceea ce privește serviciile convenite la încheierea din timp a contractului și care nu se abat în mod semnificativ de cele convenite precum serviciile de remediere erori, grad de utilizare, remedieri de stabilitate și performanță, caracteristici upgrade, etc..

Clientul este de acord ca Buderus poate instala automat actualizările fără o notificare prealabilă și fără acordul prealabil al Clientului.

În cazul în care astfel de actualizări nu sunt posibile Buderus nu poate asigura utilizarea corectă sau funcționalitatea completă a Logamatic TC100 și a Logamatic TC100 App, Logamatic TC100 Servicii și accesorii.

În cazul unor actualizări, mai extinse, Clientul va fi notificat pentru a i se cere consimțământul. În cazul în care Clientul refuză acordarea consimțământului, nici o actualizare nu va fi realizată și este posibil ca funcționarea sistemului sa poata fo afectată sau poate fi necesar să fie întrerupt cu totul. Această prevedere se aplică în mod corespunzător în cazul în care modificările la App și / sau Device Software devin necesare datorită specificațiilor schimbate de la terțe părți de la care Buderus le obține servicii în avans sau datorită inovațiilor tehnice semnificative pe piață.

Articolul 10 – Modificarea Condițiilor

Buderus poate modifica și/sau completa în orice moment prezentele Condiții și declara noua versiune aplicabilă în cazul Clientului, prin notificare de modificare în Aplicația Logamatic TC100 “My mode”.

Dacă Clientul acceptă modificările aduse Condițiilor, acestea vor fi considerate acceptate.

În caz de obiecție la acestea, Buderus își rezervă dreptul de a înceta relația de acordarea a drepturilor de utilizare. Notificarea de modificare conține o referință la dreptul Clientului de a obiecta și consecințele obiecției.

Notificarea de modificare va fi publicată în Aplicația Logamatic TC100 “My mode” și Condițiile modificate vor fi publicate în Aplicația și pe Site-ul web Logamatic TC100.

Articolul 11 – Reziliere

Condițiile vor rămâne în vigoare pe perioada în care Clientul Accesează sau utilizează Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 sau până la încetarea sau suspendarea serviciilor de către Buderus.

Buderus poate rezilia sau suspenda dreptul Clientului de acces sau utilizare dacă acesta a încălcat Condițiile.

După reziliere, Clientul va înceta să acceseze sau utilizeze Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Accesul și utilizarea Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 pot fi reziliate în orice moment de Buderus, în baza unui preaviz rezonabil.

Articolul 12 – Răspundere și limitarea utilizării și accesului

Operarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100 depinde de mai mulți factori de mediu (de exemplu, produsele sau serviciile terților, accesul la internet, funcționarea corespunzătoare a rețelei Wi-Fi sau a altor sisteme și rețele de comunicații) care nu se află în răspunderea Buderus, așadar utilizarea acestora nu este destinată pentru aplicații critice în timp real. Astfel, Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 sunt oferite fără nicio garanție privind permanența sau calitatea funcționării acestora.

Buderus nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune sau pierderi (de exemplu, date) cauzate de defecțiuni și/sau întârzierea și/sau lipsa accesului la sau din Logamatic TC100 și Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Accesul la Logamatic TC100 și Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 poate fi limitat temporar sau întârziat ca urmare a nevoii de a efectua, printre altele, operațiuni de mentenanță, reparații sau îmbunătățiri de securitate. Clientul nu va fi eligibil pentru niciun fel de compensații în astfel de situații. Buderus nu oferă nicio garanție explicită privind durata de funcționare.

Buderus nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru daune comerciale, ulterioare și/sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la profit sau pierderi de venituri, pierderi de câștiguri și daune nemateriale suportate de Client. Buderus nu va fi răspunzătoare pentru orice daune ce pot fi atribuite oricărui act sau oricărei omisiuni din partea Clientului sau a unei terțe părți angajate de Client.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, răspunderea Buderus este în orice caz limitată la prețul de achiziție inițial al produselor - sau, dacă acesta este mai mic - suma acoperită de asigurarea de răspundere a Buderus și achitată în cazul respectiv.

Cererile în baza legilor privind răspunderea pentru produsele cu defecte nu vor fi afectate.

În plus, Buderus nu va fi răspunzătoare pentru daunele suportate de Client atât timp cât acestea apar ca urmare a faptului că:

  • Clientul nu a utilizat Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 conform cu natura și scopul propus;
  • Clientul nu a respectat ghidul de instalare rapidă și instrucțiunile de utilizare furnizate și alte instrucțiuni disponibile în Aplicația Logamatic TC100 “My mode” și pe Site-ul web Logamatic TC100;
  • Clientul sau orice altă parte în afară de Buderus sau terțe părți angajate de Buderus efectuează modificări, reparații, relocări și/sau verificări la Logamatic TC100 și Accesorii;
  • Clientul provoacă daune referitoare la pierderi, deformări sau inutilizabilitate ale datelor stocate digital sau electromagnetic sau transmise;
  • Clientul provoacă daune, în sensul cel mai larg, la instalarea sau utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, cu excepția cazului în care aceste daune sau cauzate de neglijență gravă sau intenționat de Buderus sau un terț afiliat Buderus.
  • Clientul sau orice altă parte provoacă daune cauzate de scurtcircuit, inundații, fulgere, incendii/fum, pene de curent, interferențe asupra conexiunilor de telecomunicații și toate celelalte cauze ce nu pot fi imputate Buderus sau nu prezintă risc din cauza Buderus.

Articolul 13 – Proprietatea intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de autor, drepturi asupra software-ului, bazelor de date, brevete, cunoștințe tehnice, algoritmi de bază, mărci comerciale, logo-uri, denumiri comerciale și alte elemente de identificare comercială și alte drepturi similare, inclusiv înregistrări, cereri, reînnoiri la nivel internațional) privind Logamatic TC100 și Accesoriile, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100 aparțin Buderus. Aceasta se aplică și oricăror modificări asupra Logamatic TC100 sau produselor derivate ale acestuia.

Anumite componente ale Aplicațiilor Logamatic TC100 includ software open source, ce poate fi proprietatea unor terți („Software open source”). Utilizarea Software-ului open source se supune condițiilor în care acesta a fost pus la dispoziție. Condițiile nu se aplică Software-ului open source.

Articolul 14 – Confidențialitate

Declarația de confidențialitate Buderus va fi disponibilă spre consultare în Aplicația și pe Site-ul web Logamatic TC100 și este aplicabilă și prezentelor Condiții. Declarația de confidențialitate explică modul în care Buderus gestionează Datele clienților în Logamatic TC100 și Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100.

Prin accesarea sau utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100, Clientul este de acord cu Declarația de confidențialitate Buderus.

În cazul apariției unor contradicții, Condițiile vor prevala asupra prevederilor Declarației de confidențialitate Buderus.

Articolul 15 – Reclamații și servicii

Pentru întrebări și nelămuriri referitoare la Condiții, Logamatic TC100, Accesorii, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ul web Logamatic TC100 și Serviciile Logamatic TC100, datele de contact sunt disponibile în Aplicația și pe Site-ul web Logamatic TC100.

Dacă Clientul este un consumator, acesta are dreptul de a depune o reclamație pe Site-ul de soluționare online a litigiilor al Comisiei Europene, la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Cu toate acestea, Buderus nu va participa la procesul de gestionare a reclamațiilor în cazul unor astfel de reclamații, printr-un organism de soluționare a litigiilor.

Clientul trebuie să știe că Buderus poate oferi asistență doar în ceea ce privește întrebările, defecțiunile și/sau aspecte legate de accesul la și utilizarea Logamatic TC100 și a Accesoriilor, Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și Serviciilor Logamatic TC100. Sunt excluse orice alte produse care nu sunt furnizate de Buderus, precum dispozitive de încălzire (atât timp cât nu sunt livrate de Buderus), Produse ale terților sau servicii furnizate de o terță parte. (de exemplu, un serviciu de date oferit de un furnizor de servicii de internet).

Serviciul de asistență poate genera costuri suplimentare pentru Client. Puteți găsi informații despre costurile suplimentare pe Site-ul web Logamatic TC100.

Articolul 16 – Legislație aplicabilă și alegerea forului

În conformitate cu prezentele Condiții și toate angajamentele dintre Buderus și Client, legislația aplicabilă este cea olandeză, în afară de prevederile despre dreptul internațional din Codul Civil Olandez, cu excepția cazului în care legislația locală în vigoare stipulează altfel. Se exclude în mod explicit aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CVIM Viena, 11 aprilie 1980).

Dacă Clientul este o companie, toate litigiile referitoare la sau care rezultă din Condițiile sau utilizarea Aplicația Logamatic TC100 “My mode”, Site-ului web Logamatic TC100 și/sau Serviciilor Logamatic TC100 vor fi înaintate exclusiv instanței competente din Germania. Cu toate acestea, Buderus își rezervă dreptul de a înainta litigiile instanței care are jurisdicție la domiciliul Clientului.