Časté otázky

Otázky a odpovede týkajúce sa regulácie Logamatic TC100

Ak chcete nájsť svoje otázky a odpovede, kliknite na kategórie nižšie. Ak tu vaša otázka nie je, kontaktujte nás.

Servis a podpora

Viac informácií

Mobilné príslušenstvo / spojenia

Viac informácií

New Login Procedure

New Login Procedure

We have started introducing a new login procedure to the Bosch EasyControl app. A detailed explanation on the procedure and information on the steps you will go through can be found by clicking on the button below.

Learn more

Logamatic TC100 je k dispozícii v čiernej verzii.

Navždy. Nastavenia sa uložia do regulácie Logamatic TC100. Po opätovnom pripojení sa regulátor pripojí k internetovému serveru Buderus a získa správny čas a dátum.

V prípade výpadku napájania:

 • Logamatic TC100 nie je napájaný a vykurovacie zariadenie je vypnuté.
 • Logamatic TC100 si pamätá posledné nastavené nastavenia.
 • Hneď ako sa napájanie obnoví, Logamatic TC100 sa reštartuje, aktuálny čas získa z internetového servera a regulátor sa zapne podľa hodinového programu.

Nie, automatické aktualizácie nie je možné vypnúť. Regulátor automaticky kontroluje aktualizácie na serveri a inštalujú sa automaticky. Regulátor zostane vždy aktuálny, takže môžete profitovať z vylepšení výrobku.

Nie, regulátor Logamatic TC100 sa predáva vrátane bezplatnej MyMode App. Aplikácia obsahuje všetky potrebné funkcie a je k dispozícii na stiahnutie z Apple App Store a Google Play.

Áno, môžete. Jednoducho aktualizujte v aplikácii adresu. Logamatic TC100 môžete taktiež vrátiť do pôvodného stavu z výroby stlačením resetovacieho tlačidla regulátora pomocou kancelárskej spinky. Stratíte však aktuálny časový program. Viac informácií nájdete v návode na používanie.

Na referenčné účely dôrazne odporúčame použiť kalibrovaný teplomer. Požiadajte o pomoc vášho servisného technika. V prípade potreby môžete regulátor Logamatic TC100 kalibrovať prostredníctvom aplikácie.

V súčasnosti je systém navrhnutý tak, že inteligentné radiátorové termostaty sú nainštalované na každom radiátore. Ak v tej istej zóne, ako sa nachádza Logamatic TC100, nie je nainštalovaný inteligentný radiátorový termostat, kúrenie sa nespustí. Ak sa vyskytol tento problém, musíte nainštalovať alebo premiestniť inteligentný radiátorový termostat do rovnakej zóny ako je Logamatic TC100. Zónu priradenú inteligentným radiátorovým termostatom je možné priradiť a zmeniť v aplikácii Logamatic TC100 v ponuke Nastavenia - Miestnosti - Pripojené zariadenia

Použitie a obsluha

Informácie o tom, či podporuje tepelnú dezinfekciu Váš kotol, nájdete v návode na používanie zariadenia alebo kontaktujte vášho servisného technika. Ak je táto funkcia k dispozícii, Logamatic TC100 ju zobrazí v aplikácii, v ponuke Nastavenia teplej vody.

Áno, Logamatic TC100 je modulačný termostat. Modulačné zariadenia s modulačnými regulátormi regulujú teplotu efektívnejšie ako iné vykurovacie systémy. Pozor: Ak je Logamatic TC100 pripojený k regulátoru zap/vyp pomocou adaptéra Logamatic TC100, vykurovanie nebude modulovať.

V spojení s adaptérom Logamatic TC100 môžete ovládať aj zariadenia zap/vyp. Preto sú podporované aj zariadenia diaľkového vykurovania (zap/vyp).

Nie, Logamatic TC100 sa pripája len prostredníctvom Wi-Fi, čo znamená, že je potrebná bezdrôtová sieť.

 • Logamatic TC100 je kompatibilný so zariadeniami EMS 1.0 a EMS 2.0 nasledujúcich značiek: Worcester, Bosch, Nefit, elm Leblanc, Vulcano a Buderus. You can find here a compatibility overview .
 • Pomocou adaptéra Logamatic TC100 je regulátor Logamatic TC100 kompatibilný aj so zariadeniami, ktoré používajú protokol OpenTherm, a zariadeniami s rozhraním zap/vyp (v rozsahu 18 – 230 VAC).

Logamatic TC100 podporuje nasledujúce typy zariadení:

 • Modulovanie kotlov Buderus prostredníctvom EMS

Pri inštalácii s adaptérom Logamatic TC100 je potrebná ďalšia napájacia zásuvka:

 • Zariadenia OpenTherm
 • Zariadenia zap/vyp
 • Zariadenia diaľkového vykurovania (zap/vyp)

Upozornenie:
Funkcie podporované regulátorom Logamatic TC100 sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia. Viac informácií o podporovaných funkciách nájdete v častých otázkach.

Ešte nie. Regulátor Logamatic TC100 poskytne Smart Home systémom otvorené rozhranie. Toto rozhranie bude k dispozícii neskôr.

Najprv skontrolujte, či ste regulátor Buderus Logamatic TC100 nainštalovali správne podľa návodu na inštaláciu (PDF 0.7 MB) . Odporúčame, aby bol Logamatic TC100 nainštalovaný kompetentnou osobou. Vyhľadajte akreditovaného servisného technika spoločnosti Buderus tu .

Ak stále potrebujete pomoc alebo špecializovaných servisných pracovníkov, môžete ich kontaktovať prostredníctvom 02/32284889

Ak je Logamatic TC100 pripojený ku kotlu Buderus, nie je potrebný pripojovací odpor. Ak chcete pripojiť regulátor Logamatic TC100 ku OpenTherm kotlu, prečítajte si návod na inštaláciu požadovaného OpenTherm kotla.

Inštalácia regulátora Logamatic TC100 si zatiaľ vyžaduje káblové pripojenie ku kotlu.

Nie, v súčasnosti to nie je možné. Museli by ste sa odhlásiť z jedného regulátora Logamatic TC100 a prihlásiť do druhého.

Adaptér Buderus

Regulátor Buderus Logamatic TC100 je vhodný pre väčšinu nových kotlov Buderus. V tomto prípade je možné adaptér Buderus Logamatic TC100 použiť ako zosilňovač signálu. Úplný zoznam kompatibility nájdete tu (PDF 0.1 MB)

Ak chcete systém Buderus Logamatic TC100 používať so starším kotlom Buderus alebo s inou značkou vykurovacieho zariadenia prostredníctvom pripojení OpenTherm alebo 230 V zap/vyp, mal by sa použiť adaptér Buderus Logamatic TC100.

Ak regulátor Buderus Logamatic TC100 nainštalujete ako jednokanálovú reguláciu času a teploty v plánovacích systémoch S a Y, mal by sa použiť adaptér Buderus Logamatic TC100 .

Displej

Dotykový displej termostatu je taký veľký ako kruh. Ak sa dotknete obrazovky mimo kruhu a potom do nej prejdete prstom, termostat nezistí pohyb.

Snímač pohybu a displej

Nie, toto nie je možné. Displej sa automaticky zapne, ak je niečo alebo niekto v okruhu 1 metra od regulátora a vypne sa po 5 minútach, ak sa nezistí žiadny pohyb.

„Detekcia priblíženia“ sa dá vypnúť v menu „Nastavenia regulátora“. Ak sa pred regulátorom Logamatic TC100 nachádza reflexná plocha, „detekcia priblíženia“ nebude fungovať správne. V takom prípade vypnite funkciu „detekcia priblíženia“.

Skontrolujte nastavenia vašej aplikácie. Je možné, že je vypnutá detekcia priblíženia. To sa môže stať aj vtedy, keď je regulátor Logamatic TC100 nainštalovaný pred reflexnou plochou. Nastavenia snímača priblíženia je možné zmeniť v aplikácii Logamatic TC100.

OpenTherm

Áno, pri inštalácii s adaptérom Logamatic TC100 je možné systém Logamatic TC100 pripojiť k OpenTherm zariadeniam.

MyMode App

Najnižšia teplota, ktorú môžete nastaviť, je 5 °C. Vaše zariadenie Buderus je tiež vybavené protimrazovou ochranou.

Vonkajšia teplota je získavaná z internetu. Vaša poloha je definovaná pri nastavení MyMode App pomocou sprievodcu nastavenia. Tieto súradnice sa používajú na definovanie vašej miestnej vonkajšej teploty. Vonkajšia teplota sa používa na reguláciu závislú od vonkajšej teploty. Môže sa zobraziť aj v menu Nastavenia vykurovania.

V závislosti od typu zariadenia nemusia byť v regulátore Logamatic TC100 tieto informácie k dispozícii pre zobrazenie.

MyMode App podporuje niekoľko jazykov. Ak chcete aplikáciu používať v inom jazyku, zmeňte nastavenie jazyka na svojom smartfóne.

Regulácia podľa vonkajšej teploty

Áno, regulátor Logamatic TC100 vám umožňuje merať vlhkosť v miestnosti. Optimálna vlhkosť závisí od osobných potrieb, oblečenia, fyzickej aktivity a ročného obdobia. Optimálna hodnota je zvyčajne vlhkosť v rozmedzí 45 % až 55 %.

Áno a nastavenie je veľmi jednoduché, pretože nie je potrebné inštalovať snímač vonkajšej teploty. Logamatic TC100 načíta vonkajšiu teplotu z internetovej služby a nastavenia závislé od vonkajšej teploty sa dajú jednoducho upraviť v aplikácii Logamatic TC100 v menu Nastavenia vykurovania.

Upozornenie:
Inštalácia musí byť vhodná pre reguláciu v závislosti od vonkajšej teploty. Radiátory by mali byť vybavené inteligentnými radiátorovými termostatmi.

Áno, funguje s vonkajším snímačom EMS. Ak je vonkajší snímač EMS prítomný a pripojený, použijú sa jeho hodnoty. Ak nie je pripojený žiadny vonkajší snímač, Logamatic TC100 použije miestnu vonkajšiu teplotu získanú z internetu.

Nie. Program regulácie v závislosti od vonkajšej teploty poskytuje používateľovi vyššiu mieru pohodlia. V tomto programe vonkajšia teplota určuje teplotu výstupu. Ak chcete, budú všetky izby v dome vykurované. Programom regulácie miestnosti sa vykuruje referenčná miestnosť na základe teploty v tejto miestnosti. To je zvyčajne úspornejšie.

Použitie regulácie v závislosti od vonkajšej teploty v systéme s inteligentnými radiátorovými termostatmi vykuruje miestnosti efektívnejšie, pretože pre každú miestnosť môžete definovať individuálny časový program. Miestnosti budú vykurované len vtedy, keď sa používajú.

Nastavenia regulácie v závislosti od vonkajšej teploty sa dajú zmeniť v menu Nastavenie kúrenia v aplikácii Logamatic TC100.

Funkcia krbu zaisťuje, že pri použití krbu môžu byť vykurované aj iné miestnosti ako referenčná miestnosť. Keď používate krb, zapnite v aplikácii funkciu krbu. Program regulácie miestnosti sa potom dočasne prepne na reguláciu v závislosti od vonkajšej teploty alebo sa vonkajšia teplota prevezme z internetu, ak nie je pripojený vonkajší snímač. Funkcia krbu používa predvolenú teplotu prívodu. Ak sa zistí, že všetky miestnosti nemajú požadovanú teplotu, obráťte sa na svojho servisného technika.

Môžete si zvoliť zo 4 možností: 0, 1, 2, 3

 • Žiadny (0)
 • Nízky (1)
 • Stredný (2)
 • Vysoký (3)

Toto je najlepšie znázornené na príklade. Vykurovacia krivka je nastavená na:

 • Typ kúrenia: Radiátory
 • Počiatočný bod krivky: 25 °C
 • Koncový bod krivky: 80 °C
 • Vplyv priestoru: vysoký (3 °C)

Nasledujúci spínací bod je naprogramovaný/aktívny v časovom programe. Vstávanie o 7:00 = 20 °C.

Keď regulátor Logamatic TC100 v to ráno nameria 16 °C, potom sa vykurovacia krivka paralelne posunie nahor. Tento posun sa vypočíta nasledovne:

 • (požadovaná hodnota časového programu = nameraná priestorová teplota) × vplyv priestoru (20 °C − 16 °C) × 3 °C = + 12 °C (teplota výstupu).

Keď nameraná priestorová teplota stúpa, paralelný posun sa zníži. Keď nameraná priestorová teplota dosiahne 20 °C, krivka vykurovania sa už nebude posúvať paralelne, lebo: (20 °C − 20 °C) × 3 °C = 0.

Nastavenia

Meranie teploty regulátorom Logamatic TC100 možno kalibrovať v nastaveniach aplikácie Logamatic TC100. Hodnotu je potom možné upraviť nahor alebo nadol. Zobrazenú teplotu môžete zvýšiť alebo znížiť úpravou teploty v aplikácii v krokoch po 0,5 °C až o 2 °C.

Časový program

Vaše mobilné zariadenie je k routeru pripojené prostredníctvom Wi-Fi siete. V prípade prerušenia pripojenia k serveru regulátor Logamatic TC100 použije čas vo vašom mobilnom zariadení. Pre uvedené otvorte aplikáciu Logamatic TC100. Časový program bude naďalej fungovať správne.

Regulátor Logamatic TC100 má štandardný časový program. Po obnovení továrenských nastavení bude štandardný časový program znova aktívny. Následne ho môžete zmeniť podľa svojich potrieb v aplikácii Logamatic TC100.

Každý deň je k dispozícii maximálne 6 spínacích bodov pre kúrenie a teplú vodu.

Časový program/teplá voda (TÚV)

Nie, teplota TÚV sa dá nastaviť len na vašom kotle Buderus. Zistite si, ako to funguje v návode na obsluhu vášho kotla.

Áno, kotly s okamžitým ohrevom vody budú aj v noci pripravovať TÚV. Režim ECO vypne prípravu TÚV v noci, ak sú v časovom programe nastavené „Spánok“ a „Neprítomnosť“. Takto kotol šetrí energiu. Po otvorení kohútika bude príprava TÚV trvať dlhšie, pretože funkcia ohrievania je v režime ECO vypnutá. To znamená, že v noci je TÚV dostupná, ale treba na ňu čakať trochu dlhšie.

V automatickom režime TÚV sa voda zohrieva podľa časovového programu TÚV. Každý deň sú k dispozícii maximálne 4 spínacie body pre TÚV.

Optimálne spustenie/samoučenie

Áno, môžete. „Optimálne spustenie“ je štandardne aktivované. Funkcia zabezpečuje, že sa požadovaná teplota dosiahne v čase nastavenom v časovom programe. Túto funkciu môžete v prípade potreby vypnúť.

Menu – Časové riadenie – Ohrev – Optimálne spustenie v aplikácii Logamatic TC100.

 • Nefunguje: Predvolene sa používa možnosť „Optimálne spustenie“. Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť: Menu – Časové riadenie – Ohrev – Optimálne spustenie v aplikácii Logamatic TC100.
 • Nefunguje správne: Obráťte sa na servisného technika, aby skontroloval, či je vaše zariadenie ohľadne prípravy TÚV správne konfigurované.
 • Logamatic TC100 bol práve inštalovaný, regulátor sa ešte musí naučiť „Optimálne spustenie“.

Prihlasovacie informácie

Pri prvom uvedení do prevádzky definuje prvý používateľ heslo Logamatic TC100. Ak ste zabudli heslo a nemôžete získať prístup do Logamatic TC100 prostredníctvom jeho aplikácie, musí sa Logamatic TC100 resetovať (Pozor: stratia sa pritom všetky nastavenia). Ako resetovať regulátor Logamatic TC100 si prečítajte v návode na obsluhu.

Prihlasovacie údaje – sériové číslo a prístupový kód – sú nevyhnutné pre získanie prístupu na Logamatic TC100 pomocou vášho inteligentného telefónu. Nálepka na obale stručného návodu obsahuje vypísané prihlasovacie údaje a aj vo forme QR-kódu. Vypísané prihlasovacie údaje nájdete aj na zadnej strane regulátora Logamatic TC100. Zadajte vaše prihlasovacie údaje pomocou skenera QR-kódu aplikácie Logamatic TC100 alebo zadajte vaše prihlasovacie údaje manuálne.

Smartfón a platforma

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Váš inteligentný telefón s Androidom nespĺňa minimálne požiadavky.

Ak je v MyMode app aktivované automatické prihlásenie a smartfón nie je chránený, môže ho ovládať niekto iný. Aby ste tomu zabránili, nepoužívajte funkciu „Automatické prihlásenie“. Ak ste stratili smartfón s obmedzenou ochranou, môžete si na inom pripojenom zariadení resetovať heslo regulátora. Ak sa používa len jedno inteligentné zariadenie, môžete systém EasyControl nastaviť na výrobné nastavenia pomocou kancelárskej spinky (pozrite návod na inštaláciu a obsluhu).

Pripojenie

V iných krajinách

Áno, musí však byť splnených niekoľko technických a špecifických podmienok.

Technické podmienky:

 • Musí to byť kompatibilné zariadenie.
 • Musí byť k dispozícii Wi-Fi pripojenie.

Z technického hľadiska funguje regulátor Logamatic TC100 bez problémov.

Aplikácia Logamatic TC100 definuje časové pásmo na základe umiestnenia regulátora. Nové časové pásmo môžete zmeniť zmenou polohy.

Sieť

Nie, nie je potrebné pre manuálne ovládanie. Je to nevyhnutné pre ovládanie prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia. Dôvodom je to, že

 • Servisný technik nainštaluje nové zariadenie a spojí ho s Logamatic TC100. Kotol môžete nastaviť na manuálnu prevádzku (bez Wi-Fi pripojenia). Inštalácia je teraz ukončená. To zodpovedá postupu s inými regulátormi.
 • Keď sa večer ako používateľ vrátite domov, môžete si regulátor Logamatic TC100 nastaviť sami:
  • Do Logamatic TC100 zadajte kód vašej Wi-Fi siete.
  • Stiahnite si MyMode App z AppStore alebo Google Play.
  • MyMode App vám pomôže nastaviť výrobok pomocou sprievodcu štartom.
  • Oskenovaním QR-kódu z nálepky na prednej obálke stručného referenčného návodu zadajte vaše prihlasovacie údaje do MyMode App.
  • V MyMode App nastavte vlastné heslo.

Regulátor Logamatic TC100 je teraz pripravený na použitie!

Skontrolujte nasledujúce zhrnutie alebo nás kontaktujte

 • Zadali ste správne prihlasovacie údaje vášho regulátora Logamatic TC100?
 • Zadali ste heslo MyMode App správne? Ak ste zadali nesprávne heslo, aplikácia vás informuje.
 • Je regulátor Logamatic TC100 pripojený k Wi-Fi sieti?
 • Je Wi-Fi sieť pripojená k internetu?
 • Vykonajte mäkký reset: Vyberte regulátor Logamatic TC100 zo základnej dosky, počkajte 10 sekúnd a znova ho vložte späť.
 • Router priradil nesprávnu IP-adresu regulátoru Logamatic TC100. Prihláste sa do routera cez http://192.168.1.1 a zadajte používateľské meno a heslo (tieto sú uvedené na nálepke routera). Resetujte softvér routera. Priradia sa nové IP-adresy.

Nie, regulátor Logamatic TC100 pracuje jednoducho ďalej. Ak neexistuje prístup na internet, neexistuje tiež internetový čas, čo znamená, že časový program by sa bez synchronizácie mohol časom odchýliť. V takom prípade je vhodné spustiť aplikáciu na inteligentnom zariadení, aby si regulátor Logamatic TC100 mohol automaticky prevziať čas z mobilného zariadenia.

Ak signál Wi-Fi routera nie je dostatočne silný na pripojenie systému Logamatic TC100, môžete ho vylepšiť pomocou Wi-Fi extendera/repeatera.

Router

 • Dostupné a aktivované DHCP
 • Kódovanie WEP-128, WPA alebo WPA2
 • SSID viditeľný

Upozornenie:
Niektoré routery sa môžu vypnúť v čase blokovania (napríklad v noci). V tomto čase samozrejme nebude existovať spojenie s regulátorom Logamatic TC100.

Krok 1: Odstráňte starý router.

Krok 2: Vložte nový router a pripojte ho na napájanie 230 V.

Krok 3: Vykonajte mäkký reset: Vyberte regulátor Logamatic TC100 zo základnej dosky.

Krok 4: Počkajte 10 sekúnd.

Krok 5: Nasaďte regulátor Logamatic TC100 späť do základnej dosky.

Krok 6: Na displeji sa potom zobrazí:

 • Spojené s vaším zariadením
 • Zobrazia sa všetky nájdené Wi-Fi siete.
  • Zvoľte správnu Wi-Fi sieť.
  • Stlačte OK.
  • Ak je Wi-Fi sieť chránená heslom, zadajte heslo.
  • Potvrďte heslo pomocou OK.
  • Pripojené k Wi-Fi sieti.
 • Pripojené k serveru Buderus XMPP

Regulátor Logamatic TC100 je pripravený na používanie.

Na niektorých routeroch môže byť vypnuté zobrazenia mena. To ich robí neviditeľnými. Ak sa chcete pripojiť k routeru, musí byť táto funkcia dočasne vypnutá. Potom sa zobrazí meno routera. Teraz si môžete zvoliť Wi-Fi sieť. Po vytvorení Wi-Fi pripojenia je možné znovu aktivovať vypnutie zobrazenia mena.

MAC-adresa je uvedená na nálepke na obale stručného návodu. MAC-adresa je adresa regulátora Logamatic TC100 používaná protokolom TCP/IP, pomocou ktorej regulátor Logamatic TC100 komunikuje s routerom a serverom.

Podľa štandardných pravidiel existujú 2 znaky, ktoré sa v heslách nemôžu používať. Sú to znaky „$“ a „!“. Na trhu existujú routery, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou. Regulátor Logamatic TC100 sa preto odchyľuje od pravidiel a v heslách podporuje „!“.

Testy boli vykonané bez problémov.

Upozornenie:
Niektoré Wi-Fi extendery/repeatery sa vypínajú počas určitých časov blokovania, takže počas týchto časov blokovania nie je Wi-Fi signál dostupný. Túto funkciu majú aj niektoré typy routerov.

Regulátor Logamatic TC100 nemôže pracovať s frekvenciou 5 GHz. Takéto routery však zvyčajne ponúkajú frekvenciu 2,4 GHz, pretože veľa Wi-Fi zariadení pracuje s frekvenciou 2,4 GHz. Ak však router nemôže pracovať paralelne s obidvomi frekvenciami, vypnite v routeri frekvenciu 5 GHz.

Riešením môžu byť nasledovné nastavenia:

 • Nastavte Wi-Fi kanál na najmenej používaný kanál (stiahnite bezplatnú aplikáciu „WiFi Analyzer“ v obchode Google Play na kontrolu okolia)
 • Deaktivujte hotspoty
 • Povoľte DHCP
 • Zvoľte kódovanie WPA2/PSK
 • Nastavte viditeľné SSID
 • Pridajte do routera MAC-adresu medzi dôveryhodné zariadenia
 • Otvorte porty 5222 a 5223. Ak máte smartfón, ktorý sa pripája k rovnakej Wi-Fi sieti a môžete odosielať správy cez WhatsApp, tieto porty budú otvorené a nemôžu byť príčinou problému.
 • Ak ho chcete resetovať, vypnite router najmenej na 5 minút
 • Resetujte router a nastavte ho naspäť na výrobné nastavenia
 • Chcete uvoľniť ICMP protokol routera UBEE Ziggo? Ak router UBEE Ziggo spôsobuje problémy s regulátorom Logamatic TC100, kontaktujte náš zákaznícky servis.
 • Otvorte port 5580

Kanály 1, 6 alebo 11 sú najlepšie Wi-Fi kanály, pretože sa neprekrývajú, ak existuje viac bezdrôtových sietí. V takom prípade použite najmenej používaný kanál pre najsilnejšie siete. Od používateľov, ktorí zmenili svoj Wi-Fi kanál, dostávame pozitívnu spätnú väzbu. Zvyčajne sa kanál automaticky nastaví na 1 alebo 13. Často sa ho oplatí zmeniť na 5 alebo 6, vďaka čomu bude vaša sieť rýchlejšia a stabilnejšia.

Môžete skúsiť nasledovné nastavenia:

 • Nastavte Wi-Fi kanál na voľný kanál v rozmedzí 1 – 11 (systém Logamatic TC100 nerozpozná kanály nad 11, pričom niektoré zariadenia, ako napríklad Xperia Box, presahujú 11 kanálov);
 • Zvoľte kódovanie WPA2/PSK;
 • Zvoľte 802.11 b/g/n pri 2,4 GHz;
 • Ak to neprinesie požadovaný výsledok, prestavte router na výrobné nastavenia a resetujte vyššie uvedené hodnoty.

Ochrana osobných údajov

Jednou z výhod regulátora Logamatic TC100 je to, že údaje nie sú uložené v cloude. Všetko je uložené v samotnom regulátore Logamatic TC100. Ak regulátor Logamatic TC100 vyberiete zo základnej dosky, máte svoje údaje v ruke. Vy a vaši spolupoužívatelia ste jedinými vlastníkmi údajov vášho kúrenia. Ak používate doplnkové služby (napr. Buderus HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa/Echo), zdieľate informácie s tretími stranami.

Prostredníctvom MyMode App môžete povoliť servisnému technikovi v určitom časovom rozmedzí prístup k údajom vášho regulátora a v prípade potreby meniť nastavenia. Prístup servisného technika môžete kedykoľvek ukončiť.

Každý používateľ má možnosť zmeniť nastavenia regulátora. MyMode App zobrazuje všetky aktuálne nastavenia regulátora.

Najnovšiu verziu nájdete tu

Spoločnosť Buderus ukladá len osobné informácie potrebné pre registráciu vášho výrobku na účely záruky, údržby a servisu.

Všetky údaje potrebné na správne fungovanie tohto výrobku sú uložené lokálne v samotnom výrobku. Pri používaní MyMode App sú všetky údaje uložené vo vašom mobilnom zariadení. Môžete ich zobraziť a meniť pomocou vášho osobného prístupového kódu.

Spoločnosť Buderus nemá prístup k vašim informáciám

Spoločnosť Buderus vidí, či je váš výrobok online, ale nemá prístup k vašim informáciám. V prípade potreby môžete spoločnosti Buderus povoliť dočasný prístup k vášmu výrobku. Dočasný prístup je možné kedykoľvek zrušiť jeho vypnutím v MyMode App.

Pri zmene vášho hesla nezabudnite všetkých ostatných používateľov regulátora Logamatic TC100 upozorniť na nové heslo.

Aktualizácie softvéru

Softvér výrobku sa aktualizuje automaticky. Všetky údaje požadované pre aktualizácie sú poskytované v kódovanej podobe. Koordinácia a odosielanie údajov používa zabezpečený server.

Informácie o počasí sú prevzaté z Weather Company (IBM).

Berte na vedomie
Používaním tohto produktu po zakúpení (a inštaláciou a používaním MyMode App) vyjadrujete súhlas so všetkými uvedenými podmienkami. Ak máte akékoľvek námietky proti ukladaniu a používaniu vašich osobných údajov, ako je opísané vyššie, musíte nás o tom písomne informovať. Potom všetky údaje, ktoré o vás máme, zmažeme.

EasyControl ukladá všetky údaje lokálne do samotného regulátora Logamatic TC100.

Každý používateľ si vytvorí iba jeden účet Buderus, aby v ňom registroval všetky výrobky Buderus. Môžu sa použiť aj ďalšie služby, ako sú napríklad pripojenia tretích strán (napr. IFTTT).

Servis a podpora

Podpora – Všeobecne

Spotreba Logamatic TC100 (displej) je približne 0,5 W.

Váš kotol už nemá riadenie a preto kúrenie nebude fungovať. V prípade mrazu nastane minimálne kúrenie, pretože každý kotol Buderus má protimrazovú ochranu. Protimrazová ochrana zapne kotol, keď je teplota vody v kotle 7 °C a vypne, keď je teplota vody v kotle 17 °C.

Ukradnutý regulátor sa musí nahradiť.

Pravdepodobne je ešte pripojený modul RCC, ktorý bol potrebný pre váš predchádzajúci regulátor.

Podpora – Teplota

 • Kalibrovanie
 • Nedostatočné vyváženie
 • Vstavané radiátory/záclony nad nimi
 • Podlahové kúrenie
 • Krivka učenia ihneď po uvedení do prevádzky. Funkcia „Optimálne spustenie“ sa musí ešte naučiť. V priebehu prvého týždňa sa spriemerujú veľké teplotné rozdiely.

Možné príčiny:

 • Sú štrbiny v regulátore znečistené?
 • Prúdi cez rozvodnú zásuvku vzduch?
 • Svieti na regulátor Logamatic TC100 priame slnečné žiarenie?
 • Sú prítomné nejaké zdroje tepla, ktoré ovplyvňujú regulátor Logamatic TC100?
 • Je regulátor Logamatic TC100 zakrytý?

Kotol moduluje. Keď kotol pracuje s nízkym zaťažením, potom dosahuje najvyššiu účinnosť. Je priaznivejšie nechať kotol bežať, ako zakaždým znova štartovať. Ak je aktívne optimálne spustenie, regulátor zobrazuje symbol plameňa. Kotol beží, aby sa dosiahla teplota stanovená v časovom programe.

Áno, môžete. Teplotu zobrazenú v aplikácii môžete zvýšiť alebo znížiť s krokom 0,5 °C až o 2 °C.

Podpora – Záruka

Štandardná záručná lehota je 2 roky na výrobné chyby. Spoločnosť Buderus zaručuje, že dodané produkty budú vyhovovať obvyklým požiadavkám a normám.

Podpora – eService

Ak ste zadali údaje servisného technika (názov spoločnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.), e-mail sa odošle na jeho e-mailovú adresu.

E-mail obsahuje nasledujúce informácie (pozrite šablónu nižšie):

Vážená spoločnosť, meno servisného technika

Zdá sa, že sa vyskytol problém so zariadením:

Typ zariadenia: Typ zariadenia

Stav zariadenia: Stav zariadenia vrátane chybových kódov

Žiadosť o údržbu zariadenia:

Opis reklamácie: Váš opis problému

Môžete ma, prosím kontaktovať kvôli dohodnutiu termínu?

S pozdravom,

Túto správu automaticky vygeneruje a odošle regulátor Logamatic TC100.

Príslušenstvo – Smartwatch

Podpora inteligentných hodiniek SmartWatch (iOS a Android) je plánovaná neskôr.

IFTTT je služba, ku ktorej môžete získať prístup prostredníctvom internetu, ako aj prostredníctvom aplikácie IFTTT. Vytvorí sa samostatný kanál IFTTT (If This Then That). Služba bude uvedená neskôr.

Amazon Echo je jedným z najobľúbenejších používateľsky priateľských rečových asistentov. Spojenie regulátora Logamatic TC100 s rečovými asistentmi bude možné neskôr.

Inteligentný radiátorový termostat – elektronický termostatický ventil radiátora (ETRV)

Ak používate inteligentné radiátorové termostaty od spoločnosti Buderus v kombinácii s nízkoteplotnými radiátormi, musíte nastaviť vysokú požadovanú hodnotu, aby sa ventily nezavreli pri vysokých priestorových teplotách. Maximálna požadovaná hodnota pre inteligentné radiátorové termostaty je 30 °C.