Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar

Buderus Logamatic TC100 Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 10/2019 - FINAL

Bunlar, Buderus Logamatic TC100’ün Şartlar ve Koşullarıdır (“Şartlar”).

Madde 1 – Tanımlar

Bosch Thermotechnik GmbH (“Buderus”) bunları sağlar: Müşterinin akıllı telefonuna, tabletine veya akıllı saatine (Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode” “Logamatic TC100”) indirilebilen bir yazılım, Logamatic TC100 ürünleri hakkında detaylı bilgi içeren, eğitim kılavuzları ve videoların bulunduğu bir web portalı (“Logamatic TC100 İnternet Sitesi”), Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode” ve Logamatic TC100 İnternet Sitesi üzerinden erilebilir hizmetler, Buderus ("Logamatic TC100 ") tarafından sağlanan akıllı oda kumandası kullanımını, mevcut sürümünü içeren donanımı (“Ürün”) ve önceden yüklenmiş aygıt yazılımını (“Logamatic TC100 Yazılımı”).

Logamatic TC100, Müşterinin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemini (“HVAC sistemi”) kontrol edebildiği ve enerji tüketim seviyelerini görüp yönetebildiği çeşitli fonksiyonlara sahip akıllı bir oda kumandasıdır.

Bu Şartlardaki "Müşteri" terimi, Logamatic TC100 ve ilgili Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişen veya bunları kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Bu Şartlardaki "Aksesuarlar" terimi, Logamatic TC100 ile birlikte bağlanabilen ve birlikte çalışabilen ürünleri ifade eder. Aksesuarlar, Buderus tarafından sunulan ürünlerden oluşmaktadır.

Bu Şartlardaki “Üçüncü Ürünler” terimi, Logamatic TC100 ile birlikte bağlanabilen ve çalışabilen üçüncü bir tarafça sağlanan ürün veya hizmetleri ifade eder. Üçüncü Ürünler Buderus tarafından tedarik edilmemiştir.

Bu Şartlardaki “Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri” terimi, Logamatic TC100 Hizmetlerini veya Üçüncü Ürünleri Logamatic TC100 ile bağlamak için gerekli kimlik bilgilerini ifade eder.

Bu sartlardaki “Dil Kontrol Hizmetleri” terimi, Buderus Termoteknik ürünlerinin, konuşma yardımcıları, mesajlaşma hizmetleri ve benzeri sunulan çözümleri ile Buderus Termoteknik oda kumandası, termostatlarının ve ısıtma cihazlarının kontrolü için kullanılan cihaz ve yazılımları ifade eder.

Madde 2 – Uygulanabilirlik

Müşteri Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”na, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve/veya Logamatic TC100 Hizmetlerine erişerek veya kullanarak Şartlara uymayı kabul eder. Müşteri Şartları Kabul etmiyorsa, Logamatic TC100’ü ve onunla birlikte aksesuarlarını, Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”nı, Logamatic TC100 İnternet Sitesini, Logamatic TC100 Hizmetlerini ve Üçüncü ürünleri kullanamaz.

Müşteri, Logamatic TC100'e bağlamadan önce, Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode” veya Logamatic TC100 İnternet Sitesinde bir kullanıcı hesabına (“Buderus Hesabı”) kaydolmayı ve gerekli bilgileri tam ve doğru olarak vermeyi kabul eder. Kayıt sürecinde talep edildiği gibi. Kullanım ilişkisinde bu bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri derhal verileri değiştirir. Buderus Hesabı, Buderus tarafından yönetilir ve bakımı yapılır

Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler için, bu ilgili Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler ile ilgili özel hükümler içeren ek şartlar ve koşullar geçerli olabilir.

Şartların bir veya daha fazlasının hükmünün geçersizliği, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Madde 3 – Kullanım ve erişim hakkı

Buderus, Müşteriye, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”nı, Logamatic TC100 İnternet Sitesini ve Logamatic TC100 Hizmetlerini (alt lisans hakkı olmadan) kullanımına münhasır olmayan, devredilemez bir erişim hakkı verir. Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”, İnternet Sitesi ve Servislerin mülkiyeti her zaman Buderus’tadır. Buderus tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”nın, Logamatic TC100 İnternet Sitesinin ve Hizmetlerinin, kullanım amacı dışında (herhangi bir veri toplama veya veri üzerindeki diğer etkileşimler, üçüncü şahıslara hizmet sunumu dahil), kullanılması yasaktır,

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinden türev ürün veya işlevlerini tersine mühendislik, kod çözme, değiştirme veya türetme işlemlerini desteklememeli veya yardım etmemelidir.

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarını, Logamatic TC100 Uygulamasıı “My mode” kullanmak için donanım ve çevre yapılandırmasını (işletim sistemi, uyumlu sistemler ve akıllı cihazlar, kalıcı ve istikrarlı bir Wi-Fi aracılığıyla internet erişimi ve kullanılabilirliği, vb.) sağlamalıdır. Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri, Buderus tarafından belirtildiği şekilde ve Logamatic TC100 internet sitesinde ve Logamatic TC100 klavuzunda mevcut olan bilgilere göredir.

Gizlilik hükümlerini saklı kalmak koşuluyla ve Müşterinin verilerinin Buderus'a ait olmadığı ölçüde, her Müşteri Buderus'a herhangi bir amaç için kullanılmak üzere; Logamatic TC100, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulamaları, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri tarafından üretilen veya kullanılan tüm veriler üzerinde otomatik olarak ve ilave form olmadan, sınırsız, münhasır olmayan, ücretsiz, dünya çapında, devredilebilir ve telifsiz kullanım hakkını verir.

Logamatic TC100’ün Aksesuar, Uygulama, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin satış, destek ve erişim için kullanılabilirliği, Logamatic TC100 İnternet Sitesinde (“Ülkeler) listelenen ülkelerle sınırlıdır. Müşteri, belirtilen ülkeler dışında, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasıa “My mode”, Logamatic TC100 internet Sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişim ve kullanımının uygun olamayacağını, kısıtlanabileceğini veya sınırlı olabileceğini kabul eder. Müşteri, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 internet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişildiği veya kullanıldığı ülkedeki ilgili yasalara uymakla sorumlu ve yükümlüdür.

Buderus, bu ülkelerin birinin dışındaki Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulamasıın “My mode”, Logamatic TC100 internet Sitesinin ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumluluk veya yükümlülük altına girmez.

Müşteri, Buderus'u bu Koşulların Müşterisinin ihlal ettiği sonuçlara karşı tazmin edecektir.

Müşteri, bu koşulları ihlal ettiğinde oluşacak sonuçlara karşı Buderus’u tazmin edecektir.

Madde 4 – Sistem Gereklilikleri

Müşteri, Logamatic TC100 kılavuzunda ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode”, Logamatic TC100 İnternet sitesinde ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde belirtilmiş tüm sistem gerekliliklerinin mevcut ve doğru yapılandırıldığından emin olmaktan sorumludur. Diğerlerinin yanı sıra, kurulum yerinde yeterli bant genişliğine sahip geniş bantlı bir internet bağlantısı ve Logamatic TC100 ile çalışan ve iletişim kuran bir Wi-Fi ağı mevcut olmalıdır.

Müşteri, bir mobil cihazın, Logamatic TC100 Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine uygun erişim ve kullanım için uygun olduğunu ve sistem gereksinimleriyle uyumlu olduğunu kabul eder. Bazı Logamatic TC100 Servisleri ayrıca mobil cihazın ek fonksiyonlarına erişim gerektirebilir (örneğin, coğrafi konum belirleme Logamatic TC100 Servisleri için GPS konumu, vs.). Bu gereklilikler Logamatic TC100 internet sitesinde açıklanmıştır ve mevcuttur.

Madde 5 – Enerji Göstergesi

Logamatic TC100 ve Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” tarafından cihazın yakıt (gaz, yağ…) ve / veya elektrik tüketimi hakkında toplanan veriler sadece bilgi amaçlıdır ve Buderus tarafından herhangi bir şekilde garanti edilmez. Gerçek gaz ve elektrik tüketimi Müşteriye ve çevreye bağlı olarak değişebilir. Muhtemel sapmalardan (hem aşağı hem de yukarı) herhangi bir hak elde edilemez.

Müşteri, bir enerji tedarikçisinden veya ağ yöneticisinden enerji faturalarını sorgulamak için veya enerji sayacı ölçümlerine alternatif bir önlem olarak Logamatic TC100 ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesinde ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde bulunan tüketim verilerini kullanamaz.

Logamatic TC100 veya Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan potansiyel enerji tasarrufu, Buderus'un sorumlu olamayacağı bir dizi çevresel faktöre bağlıdır. Müşteri, beklenen tasarruflara ulaşılmaması durumunda Buderus'tan herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul eder.

Madde 6 – Erişim Sorumluluğu

Müşteri, yalnızca Müşterinin ve/veya Müşterinin yetkili kıldığı kişilerin Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişimini ve/veya kullanımını sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Logamatic TC100 Kimlik Bilgilerini her zaman gizli tutar. Yetkisiz üçüncü şahısların Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri hakkında bilgi edindiği veya edineceği konusunda herhangi bir kaygı varsa veya Müşteri, Logamatic TC100’e ve onun yasadışı, uygunsuz, sözleşmesiz veya diğer yetkisiz erişiminden veya kullanımından haberdarsa İlgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi veya Logamatic TC100 Servisleri, Buderus'a derhal haber verilmelidir. Buderus'un iletişim listesi Logamatic TC100 Web sitesinde bulunabilir.

Müşteri, Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen Logamatic TC100 ve bununla ilgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” veya Logamatic TC100 Hizmetlerinde herhangi bir kullanımın ve / veya diğer faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenir.

Müşteri, suçlamadığı sürece üçüncü şahısların yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumludur.

Madde 7 – Üçüncü Taraf Ürünler (Third Party Products)

Buderus, Müşteriye Logamatic TC100'ü Buderus'un sahip olmadığı veya kontrol etmediği bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlama imkanı sunabilir. Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımı, bu tarafın kendi hizmet şartları veya gizlilik politikaları tarafından yönetilir. Buderus, Müşteriyi, Logamatic TC100 cihazına bağlamadan önce, Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımında geçerli olan hüküm ve koşulları ve gizlilik politikasını okumaya teşvik eder.

Ayrıca, Logamatic TC100'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamadan önce Müşteri, Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode” veya Logamatic TC100 İnternet Sitesinde bir kullanıcı hesabına (“Buderus Hesabı”) kaydolmayı ve gerekli bilgileri tam ve doğru olarak vermeyi kabul eder. Kayıt sürecinde talep edildiği gibi. Kullanım ilişkisinde bu bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri derhal verileri değiştirir. Buderus Hesabı, Buderus tarafından yönetilir ve bakımı yapılır.

Müşteri, Logamatic TC100'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamaya karar verebilir ve bu tür bir bağlantıyı istediği zaman iptal edebilir. Erişimi iptal ederek Üçüncü Ürünü Logamatic TC100, Logamatic TC100 App ve Logamatic TC100 Services ile birlikte kullanmak mümkün olmayacaktır.

Müşteri, Logamatic TC100'ün Üçüncü Ürünler ile bağlantısını sağlamak için gerekli verileri paylaşmayı kabul eder. Bu veriler Müşterinin kişisel bilgilerini ve Logamatic TC100 Kimlik Bilgilerini içerebilir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler üçüncü tarafla paylaşıldıktan sonra, üçüncü taraf gizlilik politikası kapsamında yer alacak ve artık Buderus'un gizlilik beyanına girmeyecektir.

Müşteri, Buderus'un Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri ile birlikte Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir garanti veya teminat vermediğini kabul eder. Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımı Müşteri'nin sorumluluğundadır ve risk altındadır ve ilgili üçüncü taraflarca kullanılan koşullara tabidir. Buderus, Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımından sorumlu değildir ve bu nedenle Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Buderus, söz konusu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz için ya da Üçüncü Taraf Ürünlerin çalışmasıyla ilgili bir sorun varsa, belirli bir ürün için destek sağlamadıkça, doğrudan Üçüncü Taraf Ürünün tedarikçisine başvuracaktır.

Madde 8 – Dil Kontrol Hizmetleri

Dil Kontrol Hizmetleri, Müşterinin ısıtma kontrol sisteminin temel fonksiyonlarını basit sesli komutlar veya mesajlar ile gerçekleştirmesini sağlar, böylece fonksiyonların kapsamı ilgili Dil Kontrol Hizmetlerine bağlı olarak değişir. İlgili bir Dil Kontrol Hizmetini kurarak veya kaydederek ve bu Dil Kontrol Hizmetini Logamatic TC100’e bağlayarak Müşteri, bu Şartları kabul eder. Müşteri bu Koşulları kabul etmiyorsa, ilgili Dil Kontrol Hizmetini kullanamaz.

İlgili Dil Kontrol Hizmetinin kullanımı, bu Şartlara göre Logamatic TC100 şartları için verilir ve taraflardan herhangi biri tarafından önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Müşteri, ilgili Dil Kontrol Hizmetini kaldırarak veya bağlantısını keserek Dil Kontrol Hizmeti kullanımını iptal edebilir. Dil Kontrol Hizmetinin sona ermesinden sonra, ilgili Dil Kontrol hizmetinin kullanımı artık mümkün değildir. Bu Şartlar kapsamında sağlanan diğer tüm hizmetler etkilenmez.

Buderus, kullanılabilirliğin mümkün olduğunca kesintisiz olmasını sağlamaya çalışsa bile, bu Dil Kontrol Hizmeti için kesintisiz kullanılabilirliğin veya belirli bir yanıt süresi veya davranışı üstünde hakkı yoktur. İlgili Dil Kontrol Hizmetine erişimin veya kullanımının bakım çalışmaları, diğer geliştirmeler veya diğer aksaklıklar nedeniyle kesintiye uğramayacağının veya bozulmayacağının dair bir garanti yoktur.

Müşterilerin kullanım hakkı, ilgili Dil Kontrol Hizmetine ve bu Şartlara uygun olarak kullanımla sınırlıdır.

Özellikle IT sistemlerimizi aşırı şekilde yüklemek için, ilgili Dil Kontrol Hizmetinin ve ilgili hizmetlerin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir işlem yapılması yasaktır. Müşterinin katkıları, geçerli kanunu veya ahlakı ihlal eden herhangi bir içerik içeremez. Ayrıca, Müşteri, yukarıda belirtilen kuralları ihlal etmesi veya operatöre veya üçüncü bir tarafa zarar vermesi muhtemelse, operatörün katkılarını değiştirmesine izin verir. İlgili Dil Kontrol hizmetiyle başka bir Dil Kontrol hizmetinin iletişim kurması yasaktır. Yasaklanan herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi, Müşterinin, Dil Kontrol Hizmetlerini herhangi bir şekilde kullanmasını engelleyebilir. Müşteri, Dil Kontrol hizmetlerinin yasa dışı, küfürlü, sözleşmeyi ihlal eden veya diğer yetkisiz kullanımlarını fark ederse, Bosch Thermotechnik GmbH ile iletişim kurabilir ve bu yetkisiz kullanımı bildirebilir.

Müşteri, Dil Kontrol Hizmeti ile iletişim kurarken, Dil Kontrol Hizmeti, Müşteri tarafından girilen veya bildirilen iletileri kaydeder. Bosch Thermotechnik GmbH bu mesajları Dil Kontrol Hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek için kullanır.

Dil Kontrol Servisi tarafından verilen cevaplar ve ifadeler telif hakkı ile korunmaktadır. Bosch Thermotechnik GmbH şirketinin yazılı izni olmadan bu beyanların çoğaltılması, kopyalanması, saklanması veya başka herhangi bir Dil Kontrol Hizmeti veya uzman sisteminde kullanılması yasaktır.

Madde 9 – Güncellemeler

Buderus, ürün ve hizmet iyileştirmeleri yapmak için Logamatic TC100 Ürün Yazılımı ve Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 Web Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri ve Aksesuarları yazılım güncellemelerini (“Güncellemeler”) gerçekleştirebilir. Bu tür Güncellemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihte üzerinde anlaşılan hizmetler ile ilgili olarak objektif olarak bir dezavantaj oluşturmayan ve kabul edilen hizmetleri, örneğin hata düzeltmeleri, kullanılabilirlik, kararlılık ve performans düzeltmeleri, özellik yükseltme vb. önemli ölçüde saptırmayan Güncelleme ile sınırlı olacaktır.

Müşteri, Buderus'un Güncellemeleri önceden bildirimde bulunmaksızın ve Müşterinin önceden izni olmadan otomatik olarak kurabileceğini kabul eder.

Güncellemelerin mümkün olmaması durumunda Buderus, Logamatic TC100 ve Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin ve Aksesuarlarının uygun şekilde kullanılmasını veya tam olarak çalışmasını garanti edemez.

Daha kapsamlı Güncellemelerin olduğu durumda, bilgilendirileceksiniz ve onayınız istenecektir. Onayı reddederseniz, herhangi bir Güncelleme gerçekleşmeyecektir ve sistemin çalışmasında bozukluklar veya sistem tamamen durdurulması gerekebilir. Bu hüküm, Buderus'un önceden hizmet aldığı üçüncü taraflardan gelen spesifikasyonlar veya pazardaki önemli teknik yenilikler nedeniyle Uygulama ve / veya Cihaz Yazılımındaki değişikliklerin gerekli olması durumunda gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

Madde 10 – Şartlardaki Değişiklikler

Buderus, bu Koşulları istediği zaman değiştirebilir ve / veya ekleyebilir ve Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode” gösterilen bir değişiklik bildirimi ile Müşteri için geçerli olan yeni sürümü ilan edebilir.

Müşterinin Şartlardaki değişiklikleri kabul etmesi durumunda, değişikliklerin etkin bir şekilde kabul edildiği kabul edilmiş sayılır.

Bir itiraz durumunda, Buderus kullanım ilişkisinin haklarını sonlandırma hakkını saklı tutar. Değişiklik bildirimi, Müşterinin itiraz etme hakkına ve bunun sonuçlarına bir referans içerir.

Değişiklik bildirimi Logamatic TC100 Uygulamasıda “My mode” yayınlanacak ve değiştirilen Şartlar Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” ve İnternet Sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 11 – Fesih

Şartlar, Müşterinin Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasıa “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine eriştiği veya kullandığı süre boyunca yürürlülükte olacak ve hizmetler, Buderus tarafından sonlandırılana veya askıya alınıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

Buderus, Müşterinin Şartları ihlal etmesi durumunda Müşterinin erişim veya kullanım haklarını feshedebilir veya askıya alabilir.

Fesih üzerine Müşteri, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakacaktır.

Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin erişimi ve kullanımı, makul bir bildirim süresine tabi olarak herhangi bir zamanda Buderus tarafından sonlandırılabilir.

Madde 12 – Kullanım ve erişim ile ilgili sorumluluk ve sınırlamalar

Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulamasıın “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesinin ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin işletilmesi, bir dizi çevresel faktöre (örneğin, üçüncü şahısların ürün veya hizmetleri, internete erişim, Wi-Fi şebekesinin uygun şekilde çalışması) bağlıdır. veya diğer iletişim sistemleri ve ağları) Buderus'un sorumluluğunun dışındadır ve bu nedenle kullanımı gerçek zamanlı olarak kritik uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, Logamatic TC100 ve Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri, işlevlerinin kalıcı veya niteliksel niteliği ile ilgili olarak hiçbir garanti olmaksızın sunulmaktadır.

Buderus, Logamatic TC100 ve Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulamaları, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişiminden kaynaklanan veya / veya ertelenen ve / veya erişilemezlikten kaynaklanan zararlardan veya kayıplardan (Ör. veriler) sorumlu değildir.

Logamatic TC100 ve Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasıa “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve Logamatic TC100 Servislerine erişim diğer bakımların yanı sıra bakım, onarım veya güvenlik yükseltmeleri yapılması nedeniyle geçici olarak sınırlandırılabilir veya ertelenebilir. Müşteri bu gibi durumlarda tazminat almaya hak kazanamaz. Buderus, açık bir çalışma süresi garantisi sağlamaz

Buderus, hiçbir koşulda Müşteriden gelen kar ve zarar kaybı, geri dönüş kaybı ve maddi olmayan hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, dolaylı ve / veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Buderus, Müşterinin veya Müşterinin görevlendirdiği üçüncü bir tarafın hiçbir eylemine veya ihmaline atfedilebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir

Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Buderus'un yükümlülüğü her durumda, ürünlerin orijinal alım fiyatı ile sınırlıdır - veya daha azsa - Buderus'un sorumluluk sigortasının kapsadığı ve belirli bir durumda ödenen tutarla sınırlıdır.

Ürün yükümlülüğü yasaları altındaki hak talepleri etkilenmeden kalacaktır.

Ayrıca, Buderus, bu zararın sonucu olarak Müşteri'nin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamaz:

  • Müşterinin, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarını, Logamatic TC100 Uygulamasıı “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesini ve Logamatic TC100 Hizmetlerini, doğasına ve kullanım amacına uygun olarak kullanmaması;
  • Müşterinin, hızlı kurulum kılavuzunu ve kullanım talimatlarını ve Logamatic TC100 Mobil uygulaması “My mode” ve Logamatic TC100 İnternet sitesinde bulunan diğer talimatları dikkate almamış olması;
  • Müşterinin veya Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının değişikliklerini, onarımlarını, yer değiştirmelerini ve / veya kontrollerini gerçekleştiren Buderus veya üçüncü şahıslar dışındaki herhangi bir taraf;
  • Müşterinin dijital olarak veya elektromanyetik olarak saklanan veya iletilen verilerin kaybolması, sakatlanması veya kullanılmamasıyla ilgili olarak hasara neden olması;
  • Müşterinin, en geniş anlamda, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarını kurarken veya kullanırken, bu ihmalden dolayı veya Buderus'un Buderus'a bağlı bir üçüncü tarafın ağır ihmali veya kasten gerçekleştirmediği halde zarar vermesi;
  • Müşteriden kaynaklanan bir sebebin hasara neden olması veya hasarın kısa devre, su hasarı, yıldırım düşmesi, yangın / duman hasarı, elektrik kesintileri, telekomünikasyon bağlantılarında parazit gibi sebeplerle veya Buderus'un arızasından kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı oluşması.

Madde 13 – Fikri Mülkiyet

Tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakları, yazılım hakları, veritabanı hakları, patentler, know-how, temel algoritmalar, ticari markalar, logolar, ticari isimler ve diğer ticari tanımlayıcılar ve tüm dünya için kayıtlar, talepler, yenilemeler dahil olmak üzere diğer benzer haklar dahil) Logamatic TC100 ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri Buderus'a aittir. Bu aynı zamanda Logamatic TC100 cihazındaki değişiklik veya türev ürünler için de geçerlidir.

Logamatic TC100 Uygulamalarının bazı bileşenleri, üçüncü taraf mülkiyeti olabilecek açık kaynaklı yazılımları içerebilir (“Açık Kaynak Yazılımı”). Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanıma sunulma şartlarına tabidir. Şartlar, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı için geçerli değildir.

Madde 14 – Gizlilik

Buderus gizlilik beyanı, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” ve İnternet Sitesinde danışma için hazır bulunmalı ve bu Koşullara da uygulanabilir. Gizlilik bildirimi, Buderus'un Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde Müşteri Verileri ile nasıl ilgilendiğini açıklamaktadır.

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasıa “My mode”, Logamatic TC100 Web sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişerek veya bunları kullanarak Buderus gizlilik beyanını kabul eder.

Çelişki olması durumunda, Koşullar Buderus gizlilik bildiriminin hükümlerine göre geçerli olacaktır.

Madde 15 – Şikayetler ve Servis

Şartlar, Logamatic TC100, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için iletişim bilgileri Logamatic TC100 Uygulaması “My mode” ve İnternet Sitesinde mevcuttur.

Müşteri bir tüketici ise, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden Avrupa Komisyonunun Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümü sitesinde bir talepte bulunma hakkına sahiptir. Ancak, Buderus böyle bir iddianın şikayet çözümüne bir uyuşmazlık çözüm organı aracılığıyla katılmayacaktır.

Müşteri, Buderus'un sadece Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişim ve kullanımı ile ilgili soru, arıza ve / veya sorunları destekleyebileceğini not etmelidir. Buderus tarafından sağlanmayan ısıtma cihazı (Buderus tarafından teslim edilmediği sürece), Üçüncü Taraf Ürünler veya üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler gibi diğer tüm ürünler hariçtir. (örneğin, bir internet servis sağlayıcısı tarafından verilen bir veri servisi).

Destek hizmeti, Müşteriye ek maliyetlerle sonuçlanabilir. Ek masraflarla ilgili bilgiler Logamatic TC100 internet sitesinde bulunabilir.

Madde 16 - Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bilgiler Tüketici hakemliği

Bosch Thermotechnik GmbH, tüketici hakem heyetleri huzurundaki uyuşmazlık çözüm sürecine katılmamaktadır.

Madde 17 – Hak ve Mahkeme Seçimi

Bu Şartlara ve Buderus ile Müşteri arasındaki tüm taahhütlere göre, yerel zorunlu yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Hollanda Uluslararası Medeni Kanunu hariç, Hollanda yasaları uygulanır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşmenin (CISG Viyana, 11 Nisan 1980) uygulanabilirliği açıkça hariç tutulmuştur.

Müşteri bir şirket ise, Logamatic TC100 Uygulaması “My mode”, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve / veya Logamatic TC100 Hizmetlerinin kullanımına ilişkin veya bununla ilgili veya bunlarla ilgili tüm ihtilaflar yalnızca Almanya'daki yetkili mahkemeye sunulur. Ancak Buderus, Müşterinin ikametgahında yargı yetkisine sahip olan ihtilafları mahkemeye çıkarma hakkını da saklı tutar.