Şartlar ve koşullar

Buderus Logamatic TC100 Şartlar ve Koşullar

Son Güncelleme: (12.2018)

Bunlar, Buderus Logamatic TC100’ün Şartlar ve Koşullarıdır (“Şartlar”).

Madde 1 – Tanımlar

Bosch Thermotechnik GmbH (“Bosch”) bunları sağlar: Müşterinin akıllı telefonuna, tabletine veya akıllı saatine (Logamatic TC100 Mobil uygulaması “MyMode”) indirilebilen bir yazılım, Logamatic TC100 ürünleri hakkında detaylı bilgi içeren, eğitim kılavuzları ve videoların bulunduğu bir web portalı (“Logamatic TC100 İnternet Sitesi”), Logamatic TC100 Mobil Uygulaması ve Logamatic TC100 İnternet Sitesi üzerinden erilebilir hizmetler, Bosch ("Logamatic TC100") tarafından sağlanan akıllı oda kumandası kullanımını, mevcut sürümünü içeren donanımı (“Ürün”) ve önceden yüklenmiş aygıt yazılımını (“Logamatic TC100 Yazılımı”).

Logamatic TC100, Müşterinin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemini (“HVAC sistemi”) kontrol edebildiği ve enerji tüketim seviyelerini görüp yönetebildiği çeşitli fonksiyonlara sahip akıllı bir oda kumandasıdır.

Bu Şartlardaki "Müşteri" terimi, Logamatic TC100 ve ilgili Logamatic TC100 Mobil Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişen veya bunları kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Bu Şartlardaki "Aksesuarlar" terimi, Logamatic TC100 ile birlikte bağlanabilen ve birlikte çalışabilen ürünleri ifade eder. Aksesuarlar, Bosch tarafından sunulan ürünlerden oluşmaktadır.

Bu Şartlardaki “Üçüncü Ürünler” terimi, Logamatic TC100 ile birlikte bağlanabilen ve çalışabilen üçüncü bir tarafça sağlanan ürün veya hizmetleri ifade eder. Üçüncü Ürünler Bosch tarafından tedarik edilmemiştir.

Bu Şartlardaki “Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri” terimi, Logamatic TC100 Hizmetlerini veya Üçüncü Ürünleri Logamatic TC100 ile bağlamak için gerekli kimlik bilgilerini ifade eder.

Madde 2 – Uygulanabilirlik

Müşteri Logamatic TC100 Mobil Uygulamasına, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve/veya Logamatic TC100 Hizmetlerine erişerek veya kullanarak Şartlara uymayı kabul eder. Müşteri Şartları Kabul etmiyorsa, Logamatic TC100’ü ve onunla birlikte aksesuarlarını, Logamatic TC100 Mobil Uygulamasını, Logamatic TC100 İnternet Sitesini, Logamatic TC100 Hizmetlerini ve Üçüncü ürünleri kullanamaz.

Logamatic TC100'ün satın alınması Bosch garanti şartlarına tabidir (Logamatic TC100 Web sitesinde bulunabilir, www.bosch-LogamaticTC100.com) ve satış şartlarına ve koşullarına tabi olabilir.

Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler için, bu ilgili Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler ile ilgili özel hükümler içeren ek şartlar ve koşullar geçerli olabilir.

Şartların bir veya daha fazlasının hükmünün geçersizliği, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Madde 3 – Kullanım ve erişim hakkı

Bosch, Müşteriye, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Mobil uygulamasını, Logamatic TC100 İnternet Sitesini ve Logamatic TC100 Hizmetlerini (alt lisans hakkı olmadan) kullanımına münhasır olmayan, devredilemez bir erişim hakkı verir. Logamatic TC100 Mobil uygulaması, İnternet Sitesi ve Servislerin mülkiyeti her zaman Bosch’tadır. Bosch tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Logamatic TC100 Mobil uygulamasının, Logamatic TC100 İnternet Sitesinin ve Hizmetlerinin, kullanım amacı dışında (herhangi bir veri toplama veya veri üzerindeki diğer etkileşimler, üçüncü şahıslara hizmet sunumu dahil), kullanılması yasaktır,

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Mobil uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinden türev ürün veya işlevlerini tersine mühendislik, kod çözme, değiştirme veya türetme işlemlerini desteklememeli veya yardım etmemelidir.

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarını, Logamatic TC100 Uygulamasını kullanmak için donanım ve çevre yapılandırmasını (işletim sistemi, uyumlu sistemler ve akıllı cihazlar, kalıcı ve istikrarlı bir Wi-Fi aracılığıyla internet erişimi ve kullanılabilirliği, vb.) sağlamalıdır. Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri, Bosch tarafından belirtildiği şekilde ve Logamatic TC100 internet sitesinde ve Logamatic TC100 klavuzunda mevcut olan bilgilere göredir.

Gizlilik hükümlerini saklı kalmak koşuluyla ve Müşterinin verilerinin Bosch'a ait olmadığı ölçüde, her Müşteri Bosch'a herhangi bir amaç için kullanılmak üzere; Logamatic TC100, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulamaları, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri tarafından üretilen veya kullanılan tüm veriler üzerinde otomatik olarak ve ilave form olmadan, sınırsız, münhasır olmayan, ücretsiz, dünya çapında, devredilebilir ve telifsiz kullanım hakkını verir.

Logamatic TC100’ün Aksesuar, Uygulama, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin satış, destek ve erişim için kullanılabilirliği, Logamatic TC100 İnternet Sitesinde (“Ülkeler) listelenen ülkelerle sınırlıdır. Müşteri, belirtilen ülkeler dışında, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasına, Logamatic TC100 internet Sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişim ve kullanımının uygun olamayacağını, kısıtlanabileceğini veya sınırlı olabileceğini kabul eder. Müşteri, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 internet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişildiği veya kullanıldığı ülkedeki ilgili yasalara uymakla sorumlu ve yükümlüdür.

Bosch, bu ülkelerin birinin dışındaki Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulamasının, Logamatic TC100 internet Sitesinin ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumluluk veya yükümlülük altına girmez.

Müşteri, Bosch'u bu Koşulların Müşterisinin ihlal ettiği sonuçlara karşı tazmin edecektir.

Müşteri, bu koşulları ihlal ettiğinde oluşacak sonuçlara karşı Bosch’u tazmin edecektir.

Madde 4 – Sistem Gereklilikleri

Müşteri, Logamatic TC100 kılavuzunda ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulamasında, Logamatic TC100 İnternet sitesinde ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde belirtilmiş tüm sistem gerekliliklerinin mevcut ve doğru yapılandırıldığından emin olmaktan sorumludur. Diğerlerinin yanı sıra, kurulum yerinde yeterli bant genişliğine sahip geniş bantlı bir internet bağlantısı ve Logamatic TC100 ile çalışan ve iletişim kuran bir Wi-Fi ağı mevcut olmalıdır.

Müşteri, bir mobil cihazın, Logamatic TC100 Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine uygun erişim ve kullanım için uygun olduğunu ve sistem gereksinimleriyle uyumlu olduğunu kabul eder. Bazı Logamatic TC100 Servisleri ayrıca mobil cihazın ek fonksiyonlarına erişim gerektirebilir (örneğin, coğrafi konum belirleme Logamatic TC100 Servisleri için GPS konumu, vs.). Bu gereklilikler Logamatic TC100 internet sitesinde açıklanmıştır ve mevcuttur.

Madde 5 – Enerji Göstergesi

Logamatic TC100 ve Logamatic TC100 Uygulaması tarafından cihazın yakıt (gaz, yağ…) ve / veya elektrik tüketimi hakkında toplanan veriler sadece bilgi amaçlıdır ve Bosch tarafından herhangi bir şekilde garanti edilmez. Gerçek gaz ve elektrik tüketimi Müşteriye ve çevreye bağlı olarak değişebilir. Muhtemel sapmalardan (hem aşağı hem de yukarı) herhangi bir hak elde edilemez.

Müşteri, bir enerji tedarikçisinden veya ağ yöneticisinden enerji faturalarını sorgulamak için veya enerji sayacı ölçümlerine alternatif bir önlem olarak Logamatic TC100 ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulamasında, Logamatic TC100 İnternet Sitesinde ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde bulunan tüketim verilerini kullanamaz.

Logamatic TC100 veya Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan potansiyel enerji tasarrufu, Bosch'un sorumlu olamayacağı bir dizi çevresel faktöre bağlıdır. Müşteri, beklenen tasarruflara ulaşılmaması durumunda Bosch'tan herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul eder.

Madde 6 – Erişim Sorumluluğu

Müşteri, yalnızca Müşterinin ve/veya Müşterinin yetkili kıldığı kişilerin Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişimini ve/veya kullanımını sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Logamatic TC100 Kimlik Bilgilerini her zaman gizli tutar. Yetkisiz üçüncü şahısların Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri hakkında bilgi edindiği veya edineceği konusunda herhangi bir kaygı varsa veya Müşteri, Logamatic TC100’e ve onun yasadışı, uygunsuz, sözleşmesiz veya diğer yetkisiz erişiminden veya kullanımından haberdarsa İlgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi veya Logamatic TC100 Servisleri, Bosch'a derhal haber verilmelidir. Bosch'un iletişim listesi Logamatic TC100 Web sitesinde bulunabilir.

Müşteri, Logamatic TC100 Kimlik Bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen Logamatic TC100 ve bununla ilgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması veya Logamatic TC100 Hizmetlerinde herhangi bir kullanımın ve / veya diğer faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenir.

Müşteri, suçlamadığı sürece üçüncü şahısların yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumludur.

Madde 7 – Üçüncü Taraf Ürünler (Third Products)

Bosch, Müşteriye Logamatic TC100'ü Bosch'un sahip olmadığı veya kontrol etmediği bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlama imkanı sunabilir. Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımı, bu tarafın kendi hizmet şartları veya gizlilik politikaları tarafından yönetilir. Bosch, Müşteriyi, Logamatic TC100 cihazına bağlamadan önce, Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımında geçerli olan hüküm ve koşulları ve gizlilik politikasını okumaya teşvik eder.

Ayrıca, Logamatic TC100'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamadan önce Müşteri, Logamatic TC100 Uygulamasında veya Logamatic TC100 İnternet Sitesinde bir kullanıcı hesabına (“Bosch Hesabı”) kaydolmayı ve gerekli bilgileri tam ve doğru olarak vermeyi kabul eder. Kayıt sürecinde talep edildiği gibi. Kullanım ilişkisinde bu bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri derhal verileri değiştirir. Bosch Hesabı, Bosch tarafından yönetilir ve bakımı yapılır.

Müşteri, Logamatic TC100'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamaya karar verebilir ve bu tür bir bağlantıyı istediği zaman iptal edebilir. Erişimi iptal ederek Üçüncü Ürünü Logamatic TC100, Logamatic TC100 App ve Logamatic TC100 Services ile birlikte kullanmak mümkün olmayacaktır.

Müşteri, Logamatic TC100'ün Üçüncü Ürünler ile bağlantısını sağlamak için gerekli verileri paylaşmayı kabul eder. Bu veriler Müşterinin kişisel bilgilerini ve Logamatic TC100 Kimlik Bilgilerini içerebilir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler üçüncü tarafla paylaşıldıktan sonra, üçüncü taraf gizlilik politikası kapsamında yer alacak ve artık Bosch'un gizlilik beyanına girmeyecektir.

Müşteri, Bosch'un Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri ile birlikte Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir garanti veya teminat vermediğini kabul eder. Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımı Müşteri'nin sorumluluğundadır ve risk altındadır ve ilgili üçüncü taraflarca kullanılan koşullara tabidir. Bosch, Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımından sorumlu değildir ve bu nedenle Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Bosch, söz konusu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz için ya da Üçüncü Taraf Ürünlerin çalışmasıyla ilgili bir sorun varsa, belirli bir ürün için destek sağlamadıkça, doğrudan Üçüncü Taraf Ürünün tedarikçisine başvuracaktır.

Madde 8 – Güncellemeler

Bosch, ürün ve servis iyileştirmelerini (hata düzeltmeleri, kullanılabilirlik, kararlılık ve performans düzeltmeleri, özellik yükseltme vb.) Yapmak için Logamatic TC100 Firmware ve Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesive Logamatic TC100 Servislerinin yazılım güncellemelerini (“Güncellemeler”) yapabilir.

Müşteri, Bosch'un Güncellemeleri önceden bildirimde bulunmaksızın ve Müşterinin önceden izni olmadan otomatik olarak kurabileceğini kabul eder.

Güncellemelerin mümkün olmaması durumunda Bosch, Logamatic TC100 ve Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin uygun şekilde kullanılmasını veya tam olarak çalışmasını garanti edemez.

Madde 9 – Şartlardaki Değişiklikler

Bosch, bu Koşulları istediği zaman değiştirebilir ve / veya ekleyebilir ve Logamatic TC100 Uygulamasında gösterilen bir değişiklik bildirimi ile Müşteri için geçerli olan yeni sürümü ilan edebilir.

Müşterinin Şartlardaki değişiklikleri kabul etmesi durumunda, değişikliklerin etkin bir şekilde kabul edildiği kabul edilmiş sayılır.

Bir itiraz durumunda, Bosch kullanım ilişkisinin haklarını sonlandırma hakkını saklı tutar. Değişiklik bildirimi, Müşterinin itiraz etme hakkına ve bunun sonuçlarına bir referans içerir.

Değişiklik bildirimi Logamatic TC100 Uygulamasında yayınlanacak ve değiştirilen Şartlar Logamatic TC100 Uygulaması ve İnternet Sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 10 – Fesih

Şartlar, Müşterinin Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasına, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine eriştiği veya kullandığı süre boyunca yürürlülükte olacak ve hizmetler, Bosch tarafından sonlandırılana veya askıya alınıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

Bosch, Müşterinin Şartları ihlal etmesi durumunda Müşterinin erişim veya kullanım haklarını feshedebilir veya askıya alabilir.

Fesih üzerine Müşteri, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakacaktır.

Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 Web Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin erişimi ve kullanımı, makul bir bildirim süresine tabi olarak herhangi bir zamanda Bosch tarafından sonlandırılabilir.

Madde 11 – Kullanım ve erişim ile ilgili sorumluluk ve sınırlamalar

Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının, Logamatic TC100 Uygulamasının, Logamatic TC100 İnternet Sitesinin ve Logamatic TC100 Hizmetlerinin işletilmesi, bir dizi çevresel faktöre (örneğin, üçüncü şahısların ürün veya hizmetleri, internete erişim, Wi-Fi şebekesinin uygun şekilde çalışması) bağlıdır. veya diğer iletişim sistemleri ve ağları) Bosch'un sorumluluğunun dışındadır ve bu nedenle kullanımı gerçek zamanlı olarak kritik uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, Logamatic TC100 ve Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri, işlevlerinin kalıcı veya niteliksel niteliği ile ilgili olarak hiçbir garanti olmaksızın sunulmaktadır.

Bosch, Logamatic TC100 ve Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulamaları, Logamatic İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişiminden kaynaklanan veya / veya ertelenen ve / veya erişilemezlikten kaynaklanan zararlardan veya kayıplardan (Ör. veriler) sorumlu değildir.

Logamatic TC100 ve Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasına, Logamatic TC100 İnternet Sitesine ve Logamatic TC100 Servislerine erişim diğer bakımların yanı sıra bakım, onarım veya güvenlik yükseltmeleri yapılması nedeniyle geçici olarak sınırlandırılabilir veya ertelenebilir. Müşteri bu gibi durumlarda tazminat almaya hak kazanamaz. Bosch, açık bir çalışma süresi garantisi sağlamaz

Bosch, hiçbir koşulda Müşteriden gelen kar ve zarar kaybı, geri dönüş kaybı ve maddi olmayan hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, dolaylı ve / veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bosch, Müşterinin veya Müşterinin görevlendirdiği üçüncü bir tarafın hiçbir eylemine veya ihmaline atfedilebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir

Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Bosch'un yükümlülüğü her durumda, ürünlerin orijinal alım fiyatı ile sınırlıdır - veya daha azsa - Bosch'un sorumluluk sigortasının kapsadığı ve belirli bir durumda ödenen tutarla sınırlıdır.

Ürün yükümlülüğü yasaları altındaki hak talepleri etkilenmeden kalacaktır.

Ayrıca, Bosch, bu zararın sonucu olarak Müşteri'nin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamaz:

  • Müşterinin, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarını, Logamatic TC100 Uygulamasını, Logamatic TC100 İnternet Sitesini ve Logamatic TC100 Hizmetlerini, doğasına ve kullanım amacına uygun olarak kullanmaması;

  • Müşterinin, hızlı kurulum kılavuzunu ve kullanım talimatlarını ve Logamatic TC100 Mobil uygulaması ve Logamatic TC100 İnternet sitesinde bulunan diğer talimatları dikkate almamış olması;

  • Müşterinin veya Logamatic TC100 ve Aksesuarlarının değişikliklerini, onarımlarını, yer değiştirmelerini ve / veya kontrollerini gerçekleştiren Bosch veya üçüncü şahıslar dışındaki herhangi bir taraf;

  • Müşterinin dijital olarak veya elektromanyetik olarak saklanan veya iletilen verilerin kaybolması, sakatlanması veya kullanılmamasıyla ilgili olarak hasara neden olması;

  • Müşterinin, en geniş anlamda, Logamatic TC100 ve Aksesuarlarını kurarken veya kullanırken, bu ihmalden dolayı veya Bosch'un Bosch'a bağlı bir üçüncü tarafın ağır ihmali veya kasten gerçekleştirmediği halde zarar vermesi;

  • Müşteriden kaynaklanan bir sebebin hasara neden olması veya hasarın kısa devre, su hasarı, yıldırım düşmesi, yangın / duman hasarı, elektrik kesintileri, telekomünikasyon bağlantılarında parazit gibi sebeplerle veya Bosch'un arızasından kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı oluşması.

Madde 12 – Fikri Mülkiyet

Tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakları, yazılım hakları, veritabanı hakları, patentler, know-how, temel algoritmalar, ticari markalar, logolar, ticari isimler ve diğer ticari tanımlayıcılar ve tüm dünya için kayıtlar, talepler, yenilemeler dahil olmak üzere diğer benzer haklar dahil) Logamatic TC100 ve Aksesuarlarında, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Servisleri Bosch'a aittir. Bu aynı zamanda Logamatic TC100 cihazındaki değişiklik veya türev ürünler için de geçerlidir.

Logamatic TC100 Uygulamalarının bazı bileşenleri, üçüncü taraf mülkiyeti olabilecek açık kaynaklı yazılımları içerebilir (“Açık Kaynak Yazılımı”). Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanıma sunulma şartlarına tabidir. Şartlar, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı için geçerli değildir.

Madde 13 – Gizlilik

Bosch gizlilik beyanı, Logamatic TC100 Uygulaması ve İnternet Sitesinde danışma için hazır bulunmalı ve bu Koşullara da uygulanabilir. Gizlilik bildirimi, Bosch'un Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlar, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerinde Müşteri Verileri ile nasıl ilgilendiğini açıklamaktadır.

Müşteri, Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarlarına, Logamatic TC100 Uygulamasına, Logamatic TC100 Web sitesine ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişerek veya bunları kullanarak Bosch gizlilik beyanını kabul eder.

Çelişki olması durumunda, Koşullar Bosch gizlilik bildiriminin hükümlerine göre geçerli olacaktır.

Madde 14 – Şikayetler ve Servis

Şartlar, Logamatic TC100, Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetleri ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için iletişim bilgileri Logamatic TC100 Uygulaması ve İnternet Sitesinde mevcuttur.

Müşteri bir tüketici ise, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden Avrupa Komisyonunun Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümü sitesinde bir talepte bulunma hakkına sahiptir. Ancak, Bosch böyle bir iddianın şikayet çözümüne bir uyuşmazlık çözüm organı aracılığıyla katılmayacaktır.

Müşteri, Bosch'un sadece Logamatic TC100 ve ilgili Aksesuarları, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve Logamatic TC100 Hizmetlerine erişim ve kullanımı ile ilgili soru, arıza ve / veya sorunları destekleyebileceğini not etmelidir. Bosch tarafından sağlanmayan ısıtma cihazı (Bosch tarafından teslim edilmediği sürece), Üçüncü Taraf Ürünler veya üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler gibi diğer tüm ürünler hariçtir. (örneğin, bir internet servis sağlayıcısı tarafından verilen bir veri servisi).

Destek hizmeti, Müşteriye ek maliyetlerle sonuçlanabilir. Ek masraflarla ilgili bilgiler Logamatic TC100 internet sitesinde bulunabilir.

Madde 15 - Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bilgiler Tüketici hakemliği

Bosch Thermotechnik GmbH, tüketici hakem heyetleri huzurundaki uyuşmazlık çözüm sürecine katılmamaktadır.

Madde 16 – Hak ve Mahkeme Seçimi

Bu Şartlara ve Bosch ile Müşteri arasındaki tüm taahhütlere göre, yerel zorunlu yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Hollanda Uluslararası Medeni Kanunu hariç, Hollanda yasaları uygulanır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşmenin (CISG Viyana, 11 Nisan 1980) uygulanabilirliği açıkça hariç tutulmuştur.

Müşteri bir şirket ise, Logamatic TC100 Uygulaması, Logamatic TC100 İnternet Sitesi ve / veya Logamatic TC100 Hizmetlerinin kullanımına ilişkin veya bununla ilgili veya bunlarla ilgili tüm ihtilaflar yalnızca Almanya'daki yetkili mahkemeye sunulur. Ancak Bosch, Müşterinin ikametgahında yargı yetkisine sahip olan ihtilafları mahkemeye çıkarma hakkını da saklı tutar.